Protokół 05.12.2006r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytej w dniu 5 grudnia 2006r..  
 
Porządek posiedzenia:
 
1.        Wprowadzenie.
2.        Sprawy bieżące
3.        Ustalenie terminu najbliższej kontroli
4.        Zakończenie posiedzenia
 
Ad.1 Przewodniczący przedstawił swój pogląd na konieczność prowadzenia intensywnych komisji zwłaszcza tam, gdzie są wątpliwości, iż wypowiadane słowa nie zawsze mają odbicie w faktach. Stwierdzając jednocześnie, że takie uprawnienia daje nam Statut Gminy. Wynika to z §83 ust.3. Zwrócił uwagę na to, że trzeba doprowadzić do wiarygodności organów  gminnej władzy. P. Balcerowski zwrócił uwagę na działanie w sposób nadzwyczaj formalny, co spotkało się z pełną aprobatą pozostałych członków komisji.
Ad.2 Przewodniczący zaproponował, aby p. Balcerowski dokonał sprawdzenia  wiarygodności informacji podanych przez p. Kirstein Wójt w swym pierwszym wystąpieniu, o przygotowanych kilkudziesięciu projektach i wnioskach na pozyskanie funduszy pomocowych z UE, o których nigdy nie słyszał. Po krótkiej wymianie zdań komisja ustaliła, że najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie terminu posiedzenia – kontroli, na którym wszyscy członkowie muszą być obecni.
Ad.3. P. Balcerowski zaproponował termin posiedzenia na 07.12.2006r. godz. 15:00.
Propozycja została przyjęta.
Ad.4. Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i zaprosił na kolejne spotkanie zgodnie z ustaleniami.
 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 
Członkowie Komisji:
Bronisław Balcerowski
                                                                                 Protokół sporządził
Patryk Thiede                                                   Przewodniczący Komisji   Rewizyjnej 

                                                                                    Edmund Łączny
 
                                                                                                                      
                                                                                           
 

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (5 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 11:44:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 13:10:48)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638