Protokół 23.01.2007r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytego w dniu            23. 01. 2007r .
 
 
Porządek posiedzenia:
1)       Powitanie zebranych, przedstawienie porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
2)       Zapoznanie się z protokółem z poprzedniego posiedzenia który obejmował główną część prowadzonej kontroli na temat pozyskiwania funduszy pomocowych.
3)       Dyskusja nad problemami ujętymi w materiale. Wyjaśnienie wątpliwości i niedomówień.
4)       Wypracowanie głównego wniosku.   .
5)        Zakończenie pracy komisji  i ustalenie kolejnego terminu kontroli.
 
Ad.1. Przewodniczący powitał członków komisji i p.Szczesik przedstawił porządek posiedzenia który został przez  komisję przyjęty.
Ad.2. Przewodniczący przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu, który obejmował przebieg całej kontroli oraz wnioski wstępne. Członkowie komisji zapoznali się z jego treścią .
Ad.3. Członkowie komisji dyskutowali nad kilkoma niezrealizowanymi zadaniami  wynikającymi z WPI i PRL. Pan Balcerowski zainteresował się załącznikami, które by miały potwierdzać stan faktyczny. Przewodniczący zadawał pytania na które p. Szczesik wyczerpująco i merytorycznie odpowiadała. Po dyskusji i wyjaśnieniach pozostał ostateczny kształt wyników kontroli przez członków komisji zaakceptowany. Przewodniczący stwierdził, że na podstawie tego materiału opracuje protokół z kontroli i przedstawi do ostatecznego czytania i podpisu.
Ad.4. Przewodniczący zwrócił uwagę na straty wynikające z nieprzemyślanych decyzji wójta, a także prawdopodobne straty wynikające z zaniechań.
Ad.5. Przewodniczący podziękował za udział w pracy komisji. Ustalono dzień kolejnego spotkania na 30.01.2007r.
 
Wnioski z posiedzenia komisji:
W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący Komisji
Edmund Łączny
 
Członkowie Komisji:
Bronisław Balcerowski
 
 Patryk Thiede
                                                                                              Protokół sporządził
                                                                                                 Edmund Łączny
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                      
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (23 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 13:15:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552