Protokół 27.03.2007r.

PROTOKÓŁ  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytego w dniu 27 marca 2007r .
 
 
Porządek posiedzenia:
1)       Powitanie zebranych, przedstawienie porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
2)       Sprawozdanie z pracy członków komisji w zakresie wyjaśnień skarg i wniosków które Rada przekazała komisji do rozpatrzenia.
3)       Przedstawienie przez przewodniczącego metodyki  pracy nad przygotowaniem wniosku o absolutorium.
4)       Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
5)        Zakończenie posiedzenia zaproszenie na następne posiedzenie.
 
 
Ad.1.  Przewodniczący powitał członków komisji  przedstawił porządek posiedzenia który został przyjęty przez  komisję.
 
Ad.2.  Członkowie komisji przedstawili wyniki pracy nad przedstawionymi wcześniej pismami. Na podstawie spotkań z zainteresowanymi i po analizie wszystkich dostępnych dokumentów, przedstawiono wnioski które zostaną przekazane pismem do Przewodniczącego Rady.
 
Ad.3.  Przewodniczący przedstawił zakres pracy komisji nad przygotowaniem wniosku o absolutorium, a także opinii o wykonaniu budżetu.
        -   Wysłuchanie informacji Skarbnik Gminy dotyczącej sprawozdania z
             wykonania     budżetu.
-          Zapoznanie się z Uchwałami Rady Gminy które miały bezpośredni wpływ na realizację zadań budżetowych.
-          Dyskusja.
-          Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu.
-          Opracowanie wniosku o absolutorium.
Komisja wysłuchała informacji p. Skarbnik  o wykonaniu budżetu. Członkowi zadawali pytania na które p. Skarbnik wyczerpująco odpowiadała. Członkowie komisji odnotowywali interesujące ich sprawy.
 
 Ad.4.   Po dyskusji komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 30.03 2007r godz.10.00.
 
Ad.5. Przewodniczący podziękował  członkom komisji za udział w posiedzeniu i zaprosił na następne posiedzenie.
 
                                                                                                                                           
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący Komisji
Edmund Łączny
 
Członkowie Komisji:
Bronisław Balcerowski
 
Patryk Thiede
 
 
                                                                                               Protokół sporządził
                                                                                                 Edmund Łączny
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                      
                                                                                           

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (27 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 14:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1646