Protokół 10.04.2007r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytego w dniu 10.04.2007r
 
 
Porządek posiedzenia:
1)       Powitanie zebranych, przedstawienie porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
2)       Zapoznanie przez przewodniczącego z projektem opinii z wykonania Uchwały budżetowej.
3)       Dyskusja nad projektem.
4)       Wnioski.
5)       Głosowanie nad opinią, wnioskiem o absolutorium. i Uchwałą Komisji Rewizyjnej przyjmującą  wniosek o absolutorium.
6)        Zakończenie pracy komisji na dzień i ustalenie kolejnego terminu spotkania.
 
Ad.1. Przewodniczące po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia który został przyjęty.
 
Ad.2. Przewodniczący przedstawił projekt opinii o realizacji Uchwały Budżetowej, jednocześnie informując, że pod względem merytorycznym został uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy. Po tych uzgodnieniach, wszystkie zmiany wynikające z niedomówień i niejasności zostały zmienione lub wyłączone z dokumentu.  Projekt ten został opracowany na podstawie składanych wyjaśnień przez Skarbnik Gminy, analizy Uchwały Budżetowej wraz ze zmianami w budżecie Zarządzeniami Wójta dotyczącymi zmian w budżecie.
 
Ad.3. Pan Radny Bolcerowski postawił wniosek, by z opinii wykreślić punkt dotyczący nie przekazania Radzie Gminy protokółu z kontroli skarbowej. Punkt ten został wykreślony. Do strony merytorycznej opracowanego projektu uwag nie wniesiono.
 
Ad. 3. Przewodniczący przedstawił trzy wnioski:
-          Głosowanie i podpisanie opinii i uchwały w dniu dzisiejszym.
-          Dokładniejsze zapoznanie się z projektem i  głosowanie w dniu 11 kwietnia.
-          Podpisanie projektu i pozostałych dokumentów po zaciągnięciu opinii Prezydium Rady.
 
Radny Balcerowski zaproponował by doprowadzić do spotkania z Wójt Gminy w sprawie opinii z realizacji Uchwały Budżetowej. Przewodniczący stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby ponieważ na opinię nie może mieć wpływu ta osoba której działanie jest oceniane. Dodał, że strona merytoryczna jasno i przejrzyście była przekazana przez Skarbnik Gminy a dokumenty dostępne dają pełną możliwość oceny.
Został przyjęty wniosek przewodniczącego dotyczący spotkania z Prezydium Rady.
 
Ad.5. W tej aktualnej sytuacji dokumenty nie mogły być podpisane.
 
Ad.6. Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu zaprosił na następne spotkanie.
 
.
 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący Komisji
Edmund Łączny
 
Członkowie Komisji:
Bronisław Balcerowski                                                                                             
 Patryk Thiede
 
                                                                                               Protokół sporządził
 
                                                                                                 Edmund Łączny
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                     
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (10 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 14:20:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1406