Protokół 16.07.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dnia  16 lipca 2007 roku godz. 11.00  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Rozpatrzenie skargi pana Polcaj;
2.        Zapoznanie Komisji z pełną dokumentacją dotyczącą wprowadzenia na Sesję Rady projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej skierowany na IX sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 19 czerwca 2007r. do Komisji Rewizyjnej;
3.        Rozpatrzenie skargi pana Gorzkowskiego.

Ad.1 Pan Polcaj w rozmowie z  członkami Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że zależy mu na rekultywacji terenu przyległego do oczyszczalni, którego jest właścicielem. W związku z tym złożył skargę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska myśląc, że tą sprawą zajmie się w/w organ.
Ad.2 Po analizie wszystkich dokumentów i analizie oświadczeń i wypowiedzi pana Czekajewskiego i pani Kaczanowskiej ( pracowników Urzędu Gminy ) Komisja postanowiła, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwróci się w tej sprawie w ramach udzielenia pomocy merytorycznej do dyrektora Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego pana Tuszyńskiego.
Ad.3 Po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Sekretarz Gminy i pracownika Urzędu Inspektor  Renatę Dworak Komisja zwróciła się z wnioskiem  do Sekretarz Gminy o złożenie na piśmie wyjaśnień dotyczących wszystkich zarzutów podniesionych w skardze.

Protokół sporządziła
Magdalena Maison
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Edmund Łączny
 
Członkowie komisji:
1.        Bronisław Balcerowski
2.        Patryk Thiede
                
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 lipca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (6 sierpnia 2007, 10:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1703