Protokół z 31.07.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dnia  31 lipca 2007 roku godz.12:00  
   
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.   Zapoznanie się z projektem Protokołu dot. wniosku Państwa Lis;
2.   Wniosek Radnego Edmunda Łącznego złożony na sesji w dniu 26 lipca 2007r i decyzją Rady Gminy z dnia 26.06.2007r skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Wniosek  dot.:
a.    Wykonania bez przetargu i umowy projektu - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. B. Błota w rejonie ulic Gontowa, Hippiczna i przyległych.
b.    Budowy ulic z kamienia na głębokość 10-20cm (zgodnie z ofertą) na ul Całej w B. Błotach i ulicy w Przyłękach bez pozwolenia na budowę
 
Ad. 1.
 
W trakcie omawiania tego projektu Komisja w trakcie dyskusji ustaliła konieczność zmiany kilku sformułowań i podjęła decyzję o doprowadzeniu do spotkania z p. Lis. Zostało sformułowane pismo w tej sprawie i wysłane do adresata. Ustalono także, że po tym spotkaniu praca Komisji w tym zakresie się zakończy i dojdzie do podpisania protokołu.
 
Ad.2.
Komisja odniosła się do wniosku Radnego Edmunda Łącznego.
a) Ustalono na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów w obecności pracownika gminy p. Tomaszewskiej, że rzeczywiście mimo usilnych poszukiwań nie ma dokumentów które by świadczyły o przeprowadzeniu przez p. Wójt Kirsztein Piotrowską  przetargu i podpisaniu umowy na wykonaniu projektu - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. B. Błota w rejonie ulic Gontowa, Hippiczna i przyległych na kwotę 69.780,-.
     Znaleziono aneksy podpisane przez Panią Wójt i w jej imieniu które były      aneksami do Umowy nr 66/2002 z dnia 24.09.2002r  podpisanymi przez były zarząd wójta Łącznego i V-ce Wójta Nowaka. Ciągłość władzy gwarantuje takie działanie. Problem polega jednak na tym, że Wójt Kirsztein Piotrowska zarówno w/w Umowę, jak i sposób wyłonienia wykonawcy, zaskarżyła do prokuratora ponieważ nie podpisała jej Skarbnik Gminy. Aktualnie sprawa jest w Sądzie.
   Wniosek: Wójt Kirstein Piotrowska realizowała zadania - wykonanie projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. B. Błota w rejonie ulic Gontowa, Hippiczna i przyległych – na podstawie umowy, którą przedłożyła w prokuratorowi, jako dowód popełnionego  przestępstwa.
     W tej sytuacji przewodniczący Komisji podjął decyzję o skierowaniu pisma do Wójt by sprawę wyjaśniła.
b) Przewodniczący Komisji zwrócił się do pracownika Urzędu Gminy zajmującego się naprawą dróg na terenie Gminy, by ustalił kiedy zgodnie z prawem ulica korytowana i nawożona kamieniem jest budowana a kiedy remontowana.
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
Edmund Łączny
 
                                        
 

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (1 sierpnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (28 sierpnia 2007, 09:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1442