Protokół 05.09.2007r.

Protokół  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05.09.2007r. od godz. 16:00 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota  
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia: 
1.        Omówienie skargi pana Perczyńskiego i wypracowanie wniosków celem przedstawienia Radzie Gminy;
2.        Analiza dokumentów prawnych dotyczących kontroli działania Wójta w zakresie budowy bez projektu i pozwolenia na budowę ulic Całej w Białych Błotach i Mostowej w Przyłękach w kontekście budowy ścieżki rowerowej Łochowo – Łochowice na tych samych warunkach i zasadach. 
Ad.1.
                Po analizie skargi komisja wypracowała wniosek z zaleceniem by Radny Bronisław Balcerowski przygotował odpowiedź na piśmie Radzie Gminy.
 
Ad.2.
                Po analizie otrzymanych dokumentów  Komisja ustaliła, że celowym będzie  powołanie eksperta, który oceni, czy prowadzone prace w tym zakresie są pracami budowlanymi.
 
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
Edmund Łączny

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (19 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (19 września 2007, 14:49:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487