Protokół 10.09.2007r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.09.2007r. od godz. 15:300 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota  
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia:
1.        Odniesienie się Komisji do pisma Wójta w sprawie sprzedaży działki nr 29/19 w Lisim Ogonie;
2.        Propozycje do planu kontroli na IV kwartał 2007r.
a)październik – kontrola przedszkola w Łochowie;
b)listopad – kontrola Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie;
c)grudzień – przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007r.;
3.        Omówienie przygotowania do kontroli przedszkola w Łochowie;
a)termin przeprowadzenia kontroli;
b)ustalenie rozszerzonego Zespołu Kontrolnego o członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej;
-przygotowanie projektów uchwał Komisji Rewizyjnej i Oświaty, Kultury, Zdrowia i  Opieki Społecznej.
c)projekt planu przebiegu kontroli:
-księgowość gminy – ustalenia:
·        czy były prowadzone kontrole pod względem księgowym i ich efekty;
·        wielkości dotacji w stosunku do ilości przedszkolaków;
           - GZEAS – ustalenia:
·          czy fundusze gminne były wykorzystywane celowo;
- Przedszkole – wizja lokalna, rozmowa z właścicielem, przedstawienie uwag i wniosków.
4.        Kontynuacja kontroli działań Wójta w zakresie wykonania projektu kanalizacji ulic Gontowej, Hipicznej i przyległych – bez przetargu.
5.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji.
 
Ad.1
Przewodniczący komisji zapoznał z w/w pismem Pani Wójt. Po bardzo krótkiej dyskusji nad jego treścią poinformował, że przygotuje odpowiedź.
Ad.2
Przewodniczący komisji przedstawił propozycje do planu kontroli na IV kwartał. Po krótkiej dyskusji zaakceptowano propozycje.
 
Ad.3
a)        Dokładny termin przeprowadzenia kontroli ze względu na ogrom zajęć członka Komisji pana Thiede zostanie ustalony na pierwszą dekadę października w najbardziej dla niego dogodnym terminie.
b)        Przewodniczący Komisji zwrócił się do Przewodniczącego Komisji OKZiOS o podjęcie uchwały, która by pozwoliła na uzupełnienie zespołu kontrolnego przedszkola.
c)        Plan będzie przygotowany przez Przewodniczącego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Ad.4
Przewodniczący komisji przekazał członkom wszystkie dokumenty i zwrócił się z prośbą o przygotowanie wniosków do protokołu.
 
Ad.5
Termin kolejnego spotkania ustalono na 18.09.2007r.
 
                                                      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
                                                                   Edmund Łączny

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (10 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (9 listopada 2007, 09:01:53)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 listopada 2007, 09:03:52)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1350