Protokół 18.09.2007r.

Protokół   Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.09.2007r. od godz.14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota  
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia: 
1.        Odniesienie się do uzupełnienia protokołu z kontroli w BOK przygotowanego przez p. B. Balcerowskiego;
2.        Analiza przygotowanych wniosków przez członków komisji dotyczących kontroli działań Wójta w zakresie wykonania projektu w zakresie wykonania kanalizacji ulic Gontowej, Hipicznej i przyległych – bez przetargu;
3.        Zatwierdzenie przez komisję planu pracy na IV kwarta ł2007r.;
4.        Ustalenie składu kontrolnego i udokładnienie terminu kontroli przedszkola w Łochowie;
5.        Wolne wnioski
 
Ad.1.
                Zapoznano się z uzupełnieniem protokołu z kontroli w BOK.
Ad.2.
                Członkowie komisji przedstawili swoje wnioski dotyczące w/w problemu dot. kontroli i zobowiązali przewodniczącego komisji do napisania protokołu.
Ad.3.
                Komisja jednogłośnie zatwierdziła plan pracy na IV kwartał.
Ad.4.
                Przewodniczący komisji OKZiOS oświadczył, że komisja nie będzie brała udziału w kontroli. W związku z czym przewodniczący ustalił skład kontroli przedszkola w Łochowie w składzie: przewodniczący – E. Łączny, członek – P. Thiede. Termin kontroli ustalono na 2 października 2007r. godz. 8:00.
Ad.5
Wolnych wniosków brak
 
                                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
                                                            Edmund Łączny

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (18 października 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (9 listopada 2007, 09:05:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339