Protokół 29.01.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  29 stycznia 2008 roku od godz. 13:30 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Dyskusja nad projektem protokołu dot. kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących projektu kanalizacji P-11.
2.        Omówienie materiałów na Sesję Nadzwyczajną.
3.         Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w2007r.
Przebieg komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Edmund Łączny, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Dyskusja nad projektem protokołu dot. kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących projektu kanalizacji P-11.
W związku z zakończeniem kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących wykonania projektu kanalizacji P-11 bez przetargu na komisję zaproszono Wójta Gminy Białe Błota. W wyniku dyskusji wypracowano wnioski końcowe i podpisano Protokół.
Ad.2 Omówienie materiałów na Sesję Nadzwyczajną.
Członkowie Komisji nie mieli żadnych uwag  do projektów uchwał.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt sprawozdania z działalności Komisji za 2007r. Radni nie mieli żadnych uwag co potwierdzili podpisami.
Protokół sporządziła
Magdalena Maison 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 stycznia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (21 lutego 2008, 10:24:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215