Protokół z 24.06.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  24 czerwca 2008 roku  godz. 9:30  w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak, Radca Prawny Edyta Ksobiak i Inspektor Renata Dworak
.Porządek posiedzenia komisji:
1.        Omówienie materiałów na sesję;
2.        Rozpatrzenie skargi Pana Gorzkowskiego.
 
Ad.1. Omówienie materiałów na sesję.
Komisja po wstępnym zapoznaniu się z projektami uchwał omówiła następujące projekty:
-projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Kierownik Bożena Woźniak przedstawiła zmiany w budżecie na 2008r.
-projekty uchwał w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej dot. wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota „ Głos Białych Błot i w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej kontroli problemowej dot. przestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych przez Wójta Gminy.
Komisja zadecydowała, że w przypadku podjęcia w/w uchwał będzie musiała zmienić swój plan pracy. Członkowie wstępnie podjęli dyskusje na temat zakresu ewentualnej kontroli.
-projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że ma uwagi co do planów pracy poszczególnych komisji, bo są one ogólne i zawierają szczegółowej tematyki. Uwaga nie dotyczyła Komisji Rewizyjnej.
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że zwiększyła się w czerwcu liczba mieszkańców w Gminie i obecnie jest ponad 15 000 mieszkańców.
- z pozostałymi projektami Uchwał Komisja się zapoznała nie wnosząc uwag.
 
Ad.2. Skarga Pana Gorzkowskiego.
Radca Prawny wraz z Inspektor Renatą Dworak przedstawiła sprawę skargi Pana Gorzkowskiego. Przedstawiły zarzuty, które w piśmie do Prezesa Rady Ministrów ujął Pan Gorzkowski i poinformowały, że część akt znajduje się w sądzie. Pani Dworak powiedziała, że wystąpiła do sądu o udostępnienie akt.
Komisja zdecydowała zająć się sprawa na kolejnych komisjach, po zebraniu wszystkich dokumentów w sprawie.
 
Na zakończenie ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji celem ustalenia planu i przebiegu zaleconych kontroli. Termin posiedzenia  01.07.2008r. godz. 10.00.
Protokół sporządziła
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                        
Edmund Łączny
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 10:11:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1549