Protokół x rekontroli Klubu Sportowego w Łochowie

 
 
Protokół Z rekontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.
 
 
     Na podstawie Planu Pracy Komisji na III - ci  kwartał  2008r. Komisja Rewizyjna  w składzie:
 
Przewodniczący:  Edmund Łączny
Członkowie:         Bronisław Balcerowski
                             Patryk Thiede
 
W dniu 15-go października 2008r. przeprowadziła rekontrolę  Klubu Sportowego w Łochowie.
 
 
     W imieniu kontrolowanego wystąpił Prezes Klubu p. Dariusz Kocaba  i  V-ce Prezes p. Ludwik Guzowski. W imieniu Wójta Gminy wystąpiła Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak.
 
Cel kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentów:
 
- Umowy dotyczącej prowadzenia działalności rekreacyjnej przez KS Łochowo w 2008r.,
- Umowy dotyczącej prowadzenia sportu kwalifikowanego przez KS Łochowo w 2008r.,
- Zarządzenia Wójta Gminy Nr z dnia,
- Protokołu z Walnego Zebrania KS Łochowo w zakresie dotyczącym zmian
   w Zarządzie    Klubu,
-Sprawozdań Finansowych Klubu z realizacji wydatków pierwszej transy
  kosztorysu   wydatków.
 
W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono:
 
Natychmiastową reakcję Wójta Gminy. Już w trakcie kontroli w dniu 13.05.2008 Wójt Gminy wydała zalecenia pokontrolne w S 4124-2-08 porządkujące sprawy związane z działalnością finansową w klubach sportowych. Dotyczyło to przede wszystkim, wykorzystywania funduszy pochodzących z budżetu gminy (jako dotacja) w okresie między 1-wszym stycznia a podpisaniem umowy Klubu Sportowego z Wójtem Gminy, na realizację przedsięwzięć objętych kosztorysem wydatków jako (załącznik do powyższej Umowy).
 
 
Klub Sportowy Łochowo po otrzymaniu protokołu z kontroli ocenił stan faktyczny klubu i dokonał zmiany części jego członków.
 
Skład nowego Zarządu KS Łochowo:
 
- Dariusz Kocaba – Prezes
- Ludwik Guzowski – V-ce Prezes
- Mieczysław Baczewski - Wiceprezes ds. sportowych
- Aleksander Nowak - Dyrektor Klubu
- Mirosław Bołzan – Sekretarz
- Mariusz Sobczk – Członek Zarządu
- Dariusz Jabłoński – Członek Zarządu
- Wojciech Szczucki – Członek Zarządu
 
Zmiana Zarządu doprowadziła do tego, że w klubie są prowadzone działania zgodnie z wymogami nakazanymi przez dokumenty prawne.
Przykładem może być:
- opracowywanie zgodne z przepisami realnego, rzeczowego kosztorysu wydatków, po weryfikacji w wyniku przyznanych środków, jako załącznika do Umowy Wójta Gminy z KS Łochowo,
-  nie księgowano faktur z realizacji zadań przed podpisaniem umowy,
- gospodarka finansami Klubu jest prowadzona oszczędnie i zgodnie z przepisami finansowymi.
W czasie rekontroli szczególną uwagę zwrócono na sposób sporządzenia i sprawdzenia sprawozdań z wykorzystania środków finansowych z pierwszej transzy.
W wyniku nadzoru ze strony Urzedu Gminy dokonano korekty ksiegowej w nastepujących pozycjach:
 
-          koszty pokryte z uzyskanej dotacji z kwoty 12 719,92 na kwotę 12 574,09;
-          środki własne z kwoty 41,97 na kwotę 187,80.
 
W kosztorysie ujęto 12 pozycji:
-          wszystkie rachunki 38 szt. wystawione były w okresie od 18.07 do 30.09.2008 roku.
 
Ponadto w wyniku nadzoru ze strony Urzędu Gminy zwrócona była jeszcze jedna uwaga dotycząca terminu złożenia sprawozdań tzw. „Rekreacji które winno być złożone do 30.09.2008 a złożone zostało 2.10.2008 roku.
                Przedstawiciele klubu sportowego wyjaśnili, że krótka zwłoka w dotrzymaniu terminu była spowodowana tym, iż pomyłkowo uznano, że obowiązuje taki sam termin złożenia sprawozdań jak dla sportu kwalifikowanego który określony był na 15.10.2008r. Przedstawiciele klubu sportowego złożyli zobowiązanie, że taka sytuacja już nie zaistnieje.
Sprawozdanie z działalności i sportu kwalifikowanego złożone zostało w określonym terminie w dniu 14.10.2008r. Ze strony Urzędu Gminy nie odnotowano uwag pod względem merytorycznym i księgowym. Ze strony Komisji Rewizyjnej także nie odnotowano uwag.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (28 października 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2010, 08:44:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379