Protokół z 10.03.2009r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 marca 2009r. od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)  W sprawie skargi Pana Seydaka na działanie Wójta Gminy Białe Błota Katarzyny Kirstein- Piotrowskiej.
 
Komisja zapoznała się ze skargą Pana Seydaka w sprawie działania Wójta Gminy Białe Błota Katarzyny Kirstein- Piotrowskiej. Tematem dyskusji było zagospodarowanie terenu działki nr 102 w Zielonce. Pomimo tego, że Rada Gminy Białe Błota zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego Pan Seydak w odpowiednim czasie nie ustosunkował się oraz nie zadbał o procedury związane z budżetem jednocześnie wystąpił ze skargą na opieszałość działania Wójta. Na podstawie analizy zebranych materiałów oraz ostatniego pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Komisji uznała skargę za bezzasadną w uzasadnieniu nie dopatrzyła się naruszenia przepisów prawa przez Wójta Gminy.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (18 marca 2010, 09:27:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965