Protokół z 06.04.2009r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 kwietnia 2009 roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności, Skarbnik Lucyna Krasulak oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota Katarzynie Kierstein- Piotrowskiej absolutorium z wykonania budżetu za rok 2008r.
 
Ad.1 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota Katarzynie Kierstein- Piotrowskiej absolutorium z wykonania budżetu za rok 2008r.
 
Komisja dyskutowała nt. kwot z budżetu przekazywanych na poszczególne sektory. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski przedstawił Komisji dokumentację związaną z budową nowych ulic w Gminie Białe Błota. Kierownik wskazał na to, że projekt ulic wymagał podjęcia uchwały o nabyciu nieruchomości gruntowych- prywatnych. Radni dyskutowali o niskim procentowym wykonaniu zadań inwestycyjnych po I półroczu 2008 roku. Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła Komisji niejasności związane z kwotami wydatkowania z budżetu Gminy Białe Błota oraz wydatkami bieżącymi budżetu na 2009 rok z zadań własnych i zleconych. Komisja sporządziła oświadczenie nt. tego, że Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kierstein- Piotrowska nie przekroczyła zakresu upoważnień do zaciąganych zobowiązań obciążających budżet Gminy Białe Błota oraz tego, że nie wystąpiły przekroczenia limitów wydatków budżetowych Gminy Białe Błota. Ponadto Komisja stwierdziła, iż dochody ze sprzedaży majątkowych Gminy Białe Błota wykonano jedynie w 49% głównie z powodu nie uwzględnienia subwencji Rady Gminy. Przewodniczący Andrzej Kieroński powiedział, że najważniejszym problemem jest niewykonanie inwestycji rzeczowych głównie inwestycji drogowych oraz nie wydania części numerów miesięcznika samorządowego „Głos Białych Błot”. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Katarzynie Kierstein- Piotrowskiej za rok 2008.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 kwietnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (18 marca 2010, 09:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1155