Protokół z 15.10.2009r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 października roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek obrad:
1) Rozpatrzenie skargi Leszka Kulczyk, Jadwigi Strawińskiej Kulczyk oraz Kazimierza Staisława Strokosz.;
2)  Rozpatrzenie skargi Redaktora naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot” Wojciecha Chociszewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota Katarzynę Kierstein-Piotrowską.
     
Ad.1 Rozpatrzenie skargi Leszka Kulczyk, Jadwigi Strawińskiej Kulczyk oraz Kazimierza Staisława Strokosz.
 
Skarga dotyczyła zażalenia na działalność Wójta Katarzyny Kierstein-Piotrwoskiej w sprawie braku rozstrzygnięcia administracyjnego sprawy odnośnie drogi dojazdowej. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziła, że skarga pozostaje bezzasadna dlatego, że na mocy prawa droga została użyczona do korzystania i  jest prawnie ustanowionym łącznikiem dla działek, a zgodnie z aktem notarialnym oraz pozwoleniem na budowę wszyscy właściciele mają prawo do korzystania  z drogi.
 
Ad.2 Rozpatrzenie skargi Redaktora naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot” Wojciecha Chociszewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota Katarzynę Kierstein-Piotrowską.
 
Sekretarz Anna Rywak zapoznała Komisję z korespondencją między Redaktorem naczelnym „Głosu Białych Błot”, a Wójtem Gminy Białe Błota Katarzyną Kiersten-Piotrowską. Komisja stwierdziła, iż fakt nie wydania numeru gazety samorządowej jest problemem i należy wyjaśnić sprawę. Komisja uznała skargę za zasadną gdyż Wójt Gminy nie dotrzymał terminów określonych w warunkach umowy, jednakże z analizy treści udostępnionych do wglądu wynika również fakt, iż organ wykonawczy nie otrzymał potwierdzenia w postaci protestu z listą podpisu dlatego Komisja zwróciła się również do Redaktora Naczelnego pisma samorządowego do dostarczenia w trybie pilnym protestu mieszkańców dot. odwołania dyrektora BOKu Marleny Witkowskiej-Rypiny.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 października 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (18 marca 2010, 09:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198