Protokół z 30.08.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2010 roku od godziny 14:00 do godz. 15:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski .
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący  Komisji Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:
1)       Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r.
2)       Wolne wnioski.

Ad.1 Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r.


Opis zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2010 r. przedstawił Kierownik Mariusz Stężewski.
1)       Projekt i budowa jezdni (chodników) ul. Wierzbowej, ul. Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu.-  Przetarg na inwestycje został rozstrzygnięty. Inwestycja w związku z brakiem środków zostanie wykonana częściowo tj  tylko ulica Wierzbowa od drogi serwisowej do przejazdu kolejowego. Na dzień dzisiejszy będzie to jezdnia bez chodników, gdyż musi  zostać jeszcze położona instalacja gazowa.
2)       Budowa, projekty chodników i jezdni ulic Osiedle i Źródlana w Cielu – Ulica Źródlana w Cielu miała zostać wykonana do końca lipca, jednak wykonawca nie wywiązał się z zadania. Z kolei ulica Osiedle została wykonana w zeszłym roku. Wystąpiły jednak drobne usterki, które wykonawca niedawno naprawił.
3)       Budowa jezdni i chodników ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie – Obecnie wykonawca wykonuje projekt kanalizacji deszczowej i około 15 września planuje wejść na plac budowy.
4)       Budowa pieszo-jezdni w ul. Brackiej i Bartniczej w Białych Błotach – termin realizacji inwestycji upłynął 12 sierpnia 2010 r.
5)       Budowa jezdni i chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie – przy realizacji inwestycji   uwzględniono dwie dodatkowe przepompownie. W związku z powyższy będą dodatkowe koszty inwestorskie. Właściciel firmy obiecuje, że do 15 grudnia 2010 r.  zrealizuje inwestycję.
6)       Projekt i budowa ul. Mostowej i Dymnej w Przyłękach -  Wykonawca w wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany w czerwcu 2010 r. i wejdzie na plac budowy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Budowa ulic obejmuje wykonanie asfaltu i chodnika.
7)       Projekt i budowa  ul. Pocztowej, która w dalszym etapie przechodzi w ulicę Hubertusa w miejscowości Lisi Ogon – w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano tego samego wykonawcę inwestycji, co w Przyłękach.
8)       Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Łochowo Bydgoszcz III etap od kładki do granic Bydgoszczy –W pierwszym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden wykonawca. Kolejny przetarg planowany jest na 6 września 2010 r.
9)       Budowa ścieżki w Łochowicach do Pol-Elektry – ścieżka jest wykonana i odebrana.
10)    Projekt i budowa ul. Bocianowo i ul. Biedronki w Zielonce – Na dzień dzisiejszy nie ma pozwolenia na budowę. Zablokowało się dwóch projektantów, którzy dzielili tą samą działkę leśną. Przy łagodnej zimie jest szansa, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku..
11)    Projekt i budowa ulicy Jeżowskiej w Trzcińcu – wykonawca może wchodzić na plac budowy.
12)    Projekt i budowa  miejsc postojowych przy ul. Baryckiej oraz na terenie Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach – Gmina będzie wykonywała tylko miejsca parkingowe przy ulicy, a na terenie ośrodka miejsca parkingowe  wykona podmiot, który przejął przychodnie.
13)    Projekt i przebudowa ul. Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo- rowerową – ulica Zabytkowa zostanie wykonana tylko do szkoły, gdyż dalej nie ma możliwości wybudowania ścieżki – rowerowej, gdyż trzeba przesunąć pas drogowy w prawo, a na to nie ma w tym roku środków finansowych .
14)    Projekt i budowa ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Hebanowa, Herbowa, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Epokowa, Bazaltowa, Arlekina, Alpejska, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach -  inwestycja obejmuje wykonanie projektów poszczególnych ulic.
15)    Budowa chodnika w ulicy Dębowej w miejscowości Łochowo – realizacja inwestycji ruszy prawdopodobnie na początku października.
16)    Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach – I etap. –to zadanie powinno zostać zlikwidowane, a kwoty przepisane do poszczególnych ulic. 
17)    Projekt przebudowy chodnika i jezdni ulicy Gminnej w miejscowości Trzciniec.– przetarg na inwestycje zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.
18)    Projekt i budowa ul. Osiedle w m. Ciele na odcinku od ul. Przylesie do drogi serwisowej przy drodze krajowej Nr 10 .- inwestycja jest wstrzymywana przez Generalna Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrad.
19)    Budowa II etapu ul. Brzozowej na odcinku od ulicy Jałowcowej do ul. Leszczynowej w miejscowości Łochowo. – przetarg na inwestycje został rozstrzygnięty
20)    Przebudowa ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo. – dokumentacje projektowe zostały wykonane.
21)    Projekt  i budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (  ul. Szubińskiej)  wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537C ( Trzciniec- Ciele- Kruszyn Krajeński) oraz drogi gminnej w kierunku Osiedla Miedzyń.-  w tym roku jest planowane wykonanie tylko dokumentacji projektowej.
22)    Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ulice Żołędziowa, Jodłowa, Wrzosowa i Bydgoska. - w tym roku jest planowane wykonanie tylko dokumentacji projektowej. Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie.
23)    Budowa budynków socjalnych w Murowańcu – w tym roku planowane jest wykonanie projektów dwóch budynków socjalnych.
24)    Modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy w Cielu ul. Osiedle
z przeznaczeniem na lokale socjalne. – w tym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
25)    Projekt i budowa kolejnego etapu Zespołu Szkół w Łochowie – inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem.
26)    Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 34/4, 36/6, 36/37, (odgałęzienie ulicy Wierzbowej) w Białych Błotach. – inwestycja na dzień dzisiejszy jest zakończona.
27)    Rozbudowa  systemu kanalizacji w Gminie Białe Błota w sołectwach Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice.– inwestycja obejmuje jedynie wykonanie dokumentacji projektowej.
28)    Budowa kanalizacji sanitarnej w Cielu w ul. Bluszczowej i Przylesie – na inwestycje został złożony wniosek o dofinansowanie. Postępowanie przetargowe zostało zakończone.
29)    Projekty i budowa uzupełnienie oświetlenia dróg na terenie gminy – został wykonany program funkcjonalno- użytkowy.
30)    Projekt, przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu ul. Kościelna z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. – projekt jest w trakcie realizacji.
 
31)    Budowa drewnianej altany w Kruszynie Krajeńskim (na terenie ośrodka wsparcia) – inwestycja została zrealizowana.
 
32)    Budowa boiska sportowego w Przyłękach – w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca i w październiku rozpoczną się prace budowlane.
 
Ad.2 Wolne wnioski
Brak
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 października 2010, 14:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072