Protokół z 10.05.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 maja 2011 roku od godziny 15:00 do godz. 17:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego oraz pan Waldemar Kusz.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.
 
Na posiedzeniu nieobecny był radny Robert Baranowski.
 
Porządek posiedzenia:
1)       Rozpatrzenie skargi pana Waldemara Kusza.
2)       Wolne wnioski.
 
Ad.1 Rozpatrzenie skargi pana Kusza.

Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie obecność na Komisji pana Kierownika  i pana Waldemara Kusza – wszyscy radni za.
 
Przewodniczący Komisji poprosił Kierownika Andrzeja Wiekieraka o przedstawienie sprawy pana Kusza.
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że 12.04.2011 r. nastąpił zwrot sprawy z SKO, z wskazaniem terminu załatwienia wniosku do dnia 4 maja 2011 r. W dniu 18 maja 2011 r. z Urzędu Gminy wyszły pisma do stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem. Urząd jest zobowiązany skutecznie dostarczyć te pisma, a do dnia dzisiejszego nie mamy dwóch poświadczeń.
Pan Waldemar Kusz wyjaśnił, że sprawa jego wniosku ciągnie się już prawie rok. Decyzja w tej sprawie powinna już zapaść w październiku.
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego nie została do dnia dzisiejszego wydana decyzja o warunkach zabudowy?
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że gdyby nie ingerencja w trakcie postępowania pana Kusza decyzja w tej sprawie zostałaby wydana w miesiącu marcu 2011 r. Ponadto były problemy z podkładem geodezyjnym. Również sam zakres działek zmienił się w styczniu wyniku wniosku inwestorów i to spowodowało konieczność sporządzenia nowej decyzji. Skierowanie sprawy do SKO spowodowało ponowne przedłużenie postępowania w sprawie. Pan Kusz w swoich zarzutach podnosi, iż studium zostało spreparowane. Jednak miał on czas, żeby zapoznać się z w/w studium, a o zmiany dotyczące przeznaczenia terenów należących do pana Kusza wnioskowały Lasy Państwowe. Taka strefa ochronna powstała nie tylko w Murowańcu. Pan Kierownik poprosił członków Komisji, aby szczegółowo zapoznali się z poszczególnymi etapami postępowania w sprawie. Zwrócił także uwagę, że istnieje możliwość, zgodnie z ustawą o planowaniu ustalenie warunków zabudowy, jeżeli co najmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej posiada zabudowę. 
Przewodniczący Komisji zapytał pana Kierownika czego pan Kusz nie spełnia, żeby otrzymać warunki zabudowy?
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że ta inwestycja jest tak duża, że tworzy nowy ład w terenie i nadaje się na stworzenie miejscowego planu. Ponadto inwestycja wymaga wytyczenia nowych dróg.
Przewodniczący Komisji powiedział, że według niego skarga jest zasadna i Urząd nic nie zrobił, żeby pomóc inwestorom, wręcz utrudniał mu realizację inwestycji. Kierownik Andrzej Wiekierak ponownie poprosił o szczegółowe przeanalizowanie akt sprawy, gdyż SKO wypowiedziało się jedynie w zakresie terminu, a nie zawiłości postępowania.
Pan Waldemar Kusz poruszył kwestię dostępu drogi i powiedział, że trzech urbanistów nie widziało żadnego problemu, dopiero czwarty zauważył problem z dostępem do drogi. Zapytał także na jakiej zasadzie bierze się pod uwagę opinie Lasów Państwowych, co do przeznaczenia terenu w stosunku do prywatnych działek.
Przewodniczący Komisji powiedział, że tę sprawę powinna zbadać prokuratura.
 
Komisja zdecydowała rozpatrzyć skargę po rozstrzygnięciu sprawy przez Urząd Gminy.
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (24 maja 2011, 09:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 917