Protokół z 16.06.2011 r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2011 roku od godziny 16:30 do godz. 17:00  w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.
 
Na posiedzeniu nieobecny był radny Robert Baranowski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.
 
 
Porządek posiedzenia:
1)      Absolutorium.
2)      Wolne wnioski.
 
Ad. 1 Absolutorium

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok stwierdziła co następuje:
 1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet pod względem finansowym został zrealizowany. Jednak Komisja Rewizyjna przy analizowaniu budżetu wzięła pod uwagę stan faktyczny rzeczowego wykonania budżetu na koniec 2010 r., a ten nie został zrealizowany. 
2. Wójt Gminy Białe Błota mimo ujętych do realizacji inwestycji nie wykonała w 2010 r. projektu ulic w Białych Błotach tj.: Chełmskiej, Cedrowej, Chmielnej, Chmielarskiej, Czekoladowej, Cynowej, Czajczej, Ulana, Zeusa, Drzewnej, Daliowej, Dalekiej, Żaków, Całej, Duńskiej, Hebanowej, Herbowej, Gwarnej, Literackiej, Olchowej, Żeńców, Kadetów, Parkowej, Epokowej, Bazaltowej, Arlekina, Alpejskiej, Pieszej, Nizinnej, Betonowej, Altanowej i Orlika.
3. Ponadto Wójt Gminy zawyżyła dochody poprzez ujęcie w budżecie gminy działek na sprzedaż. Działki nie zostały sprzedane. 
4. Po raz kolejny Wójt Gminy nie zrealizowała budżetu w dziale dochody, ze sprzedaży majątku, wykonanie 59,83% .
5. Wójt Gminy nie zrealizowała kluczowego zadania w miejscowości Białe Błota – budowa jezdni i chodników ul. Gronowej, Czwartaków, Chudoby, Cukierniczej. Zadanie to zostało wykonane tylko w 62,39%!
6. Wójt Gminy nie dokończyła zadania- Projekt i Budowa Kanalizacji Deszczowej w Białych Błotach- I Etap. Wykonanie- 80,30% .
7. Nie wykonano projektu i budowy ul. Przemysłowej w Białych Błotach. Wykonanie- 82,40% .
8. Zadanie pod nazwą Projekty i Budowa- uzupełnienie oświetlenia dróg na terenie gminy. Zrealizowano w 39,49%,. 
9. W planowanym budżecie na 2010 rok wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 19 760 500, 00 zł, po zmianach kwota ta wynosiła 19 018 951, 00 zł. Wykonanie wyniosło 16 268 801,26 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynosi 2 750 149,74 zł, co stanowi 14,46 % planu wydatków majątkowych.
Powyższe uwagi nie stanowią jednak podstaw do nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok.
 
Ad.2 Wolne wnioski
Brak  
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 czerwca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2011, 10:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967