Prptokół RGK.0012.4.12.2011 z dn 09 sierpnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 09.08.2011 r.

RGK 0012.4.12.2011
Protokół

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 sierpnia 2011 roku od godziny 14:00 do godz. 15:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
    
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia:
1)    Kontrola Referatu Gospodarki przestrzennej i Mienia Komunalnego.
2)    Wolne wnioski.

Ad. 1 Kontrola Referatu Gospodarki przestrzennej i Mienia Komunalnego.
Na Komisję został zaproszony Kierownik Referatu w celu przedstawienia przykładowych decyzji o warunki zabudowy.  Poinformował, również że od 2004 r. Wójt Gminy nie jest kompetentny do wydawania pozwoleń na budowę. Przed wydaniem decyzji dot. warunków zabudowy analizowany jest teren pod zabudowę. Natomiast w decyzji określa się ilość i formę obiektów. Jest również zapis dotyczący wysokości budynku i charakter dachu. Do każdego wniosku musi być dołączona mapka zasadnicza. W decyzji trzeba również odnieść się do dostępu do drogi publicznej.
Przewodniczący Komisji zapytał ile decyzji dot. warunków zabudowy zostało wydanych w 2010 r.?
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że w 2010 r. opracowano 826 decyzji.

Komisja zdecydowała dokończyć kontrolę na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad.2 Wolne wnioski

Brak

Protokołowała
Magdalena Maison
                                                                                   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                              Andrzej Kieroński
    
Podpisy członków komisji
1.    Balcerowski Bronisław
2.    Janusz Walczyński
3.    Krzysztof Kocikowski
4.    Robert Baranowski


    

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 08:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860