RGK.0012.15.2011 z 20 października 2011

Białe Błota, dnia 20 października 2011 r.,
RGK.0012.15.2011


PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 października 2011 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący p. Andrzej Kieroński.
    
Porządek posiedzenia Komisji:

1.    Kontynuacja kontroli wydatków Urzędu Gminy za rok 2010.
2.    Wolne wnioski.


Ad.1.

Skarbnik Gminy udostępniła Komisji Rewizyjnej materiały potrzebne do przeprowadzenia niniejszej kontroli.

Komisja kontynuowała kontrolę wydatków Urzędu Gminy za rok 2010.

Ad.2.

1. Wniosek do p. Skarbnik o dostarczenie na następne posiedzenie Komisji brakującej faktury.

2. Komisja ustaliła, iż na kolejnym posiedzeniu zostanie rozpatrzona skarga Pana Kusza oraz zostanie sporządzony protokół z kontroli wydatków Urzędu Gminy za rok 2010, który zostanie przedstawiony na listopadowej Sesji Rady Gminy
Protokołowała:                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Natalia Sadłowska
                                                                                          Andrzej Kieroński


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.    Bronisław Balcerowski 
2.    Janusz Walczyński       
3.    Krzysztof Kocikowski 
4.    Robert Baranowski      

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (14 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 09:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889