RGK.0012.4.19.2011 z 14 grudnia 2011

Białe Błota, dnia 14 grudnia 2011 r.,
RGK.0012.4.19.2011


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 grudnia 2011 roku od godz. 14:00 do godz. 15.10 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia komisji:

1.    Kontynuacja kontroli wydatków Urzędu Gminy za 2010 rok.
2.    Sprawozdanie z wykonania inwestycji.Ad. 1.

Przewodniczący Andrzej Kieroński zaprosił na posiedzenie Komisji skarbnika p. Lucynę Krasulak w celu wyjaśnienia kilku kwestii, dot. budżetu 2010 r., jaki i z 2011 r., a mianowicie:

1)    Jak się stało, że przez ostatnie dwa miesiące udało się zaoszczędzić na wynagrodzeniach kwotę 160 000 zł?
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż związane ze zwolnieniami chorobowymi oraz urlopem macierzyńskim.

2)    Zmniejszenie na linię 92?
Skarbnik wyjaśniła, że z Urzędu Miasta było rozliczenie dotacji za 2010 rok jakąś część kwoty dopłacić. Oszczędność byłą na tym, ze w roku bieżącym trasa autobusu 92 była skrócona.

3)    Przewodniczący poprosił Skarbnik aby na styczeń zostały przygotowane wykazy nieruchomości, za które gmina ma zobowiązania z tytułu odszkodowań.

4)    Poproszono także o przygotowanie szczegółowego opisu faktur za Wigilię Gminną.

Komisja kontynuowała kontrole wydatków Urzędu Gminy za 2010 rok.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Andrzej Kieroński, Robert Baranowski, Bronisław Balcerowski, skarbnik Lucyna Krasulak.

Ad.2.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych w 2011 roku przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
    
Dyskusja, w której udział wzięli radni Andrzej Kieroński, Robert Baranowski, Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Janusz Walczyński oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Natalia Sadłowska
                                                                                        Andrzej KierońskiPodpisy członków Komisji:

1.    Bronisław Balcerowski  
2.    Janusz Walczyński      
3.    Krzysztof Kocikowski   
4.    Robert Baranowski      

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 09:54:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 998