Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 stycznia 2012 roku, od godz. 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.
 
Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Robert Baranowski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
Skarga „Redaktor Naczelnej „Głosu Białych Błot” Marzanny Kreja na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
 
 
Ad.1.
 
Przewodniczący Komisji  Andrzej Kieroński, wyjaśnił, iż otrzymał ustosunkowanie się do przedmiotowej skargi przez Wójta Gminy Białe Błota, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. O to samo poprosił Redaktor Naczelną „Głosu Białych Błot” Marzannę Kreja.
 
Redaktor Naczelna punkt po punkcie przybliżała Komisji kwestie podnoszone w niniejszej skardze.
 
                       
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (17 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:11:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940