Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2012 roku, od godz. 15:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2012 roku, od godz. 15:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
Na posiedzeniu Komisji nieobecny był radny Janusz Walczyński.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1.Rozpatrzeni skargi p. Barbary Ackermann.
2.Rozpatrzenia skargi p. Krzysztofa Śliwickiego.
3.Plan pracy Komisji na IV kwartał 2012.
4.Wolne wnioski
 
Ad.1.
 
Na posiedzenie Komisji przybyły pracownice działu świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, tj. p. Wiesława Wdzięczna i p. Wiesława Thomas.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poprosił o przedstawienie stanowiska GOPS w sprawie nienależnie pobranych świadczeń przez córkę p. Mroczkowskiego, które są przedmiotem skargi p. Ackermann.
Panie z GOPS wyjaśniły, że toczące się postępowanie jest wynikiem konfliktu rodzinnego, do którego doszło po tym jak matka Pana Ryszarda Mroczkowskiego przepisała mu swoją połowę majątku w zamian za opiekę, której pozostałe dzieci przebywające za granicą nie chciały się podjąć.
Radny Bronisław Balcerowski, zapytał o jakiego rzędu kwotę dotyczy skarga o nienależne pobranie przedmiotowych świadczeń?
Panie z GOPS wyjaśniły, że chodzi o 98 zł – zasiłek rodzinny oraz 50 zł – dodatek z tytułu dojazdu.  Poinformowały również Komisję, że p. Ackermann zarzuca, iż w czasie pobieranych świadczeń córka p. Mroczkowskiego przybywała poza granicami kraju w celach zarobkowych. Pracownik socjalny wyjaśniła także, że jest udokumentowane, że p. Paulina Mroczkowska była uczennicą w trakcie pobierania świadczeń, tj. do 31.08 oraz nie ma w ustawach zapisu, że uczeń nie może pracować.
 
Członkowie Komisji zapoznawali się z dokumentacją akt niniejszej sprawy.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała, aby przesunąć termin rozpatrzenia niniejszej sprawy do czasu zapoznania się z całą dokumentacją w związku z nowymi okolicznościami.
Przewodniczący Andrzej Kieroński zważył na to, iż Komisja może być niewłaściwa do rozstrzygnięcia niniejszej skargi, gdyż dotyczy ona sporów rodzinnych.
Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że skoro skarga wpłynęła do Rady Gminy należy ją rozpatrzeć.
 
Na powyższy temat nawiązała się  dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński, radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska – Rypina, p. Wiesława Wdzięczna i p. Wiesława Thomas, radny Krzysztof Kocikowski.
 
Po toczących się dyskusjach Komisja wypracowała stanowisko w niniejszej sprawie i uznała skargę  p. Barbary Ackermann za zasadną, sporządzono również uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta. Komisja w przedmiotowym uzasadnieniu zaznacza, że po zapoznaniu się z korespondencją GOPS stwierdzono, że nieuzasadnione było powołanie nazwiska p. Ackermann  w decyzji z dn. 17.01.2012 w części dotyczącej osoby składającej oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – winno być tylko użyte nazwisko p. Marka Mroczkowskiego. Komisja zwróciła również uwagę na przestrzeganie procedur w zakresie nadzoru i kontroli przy wydawaniu decyzji administracyjnych, gdyż w powyższej sprawie zostały one zaniedbane.
 
Radna Marlena Witkowska - Rypina zaproponowała, aby treść niniejszej uchwały została przesłana członkom komisji na maila w celu zapoznania i zweryfikowania ewentualnych błędów.
Komisja przychyliła się do niniejszego wniosku.
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński przedstawił zarzuty postawione na wójta, a mianowicie wyjaśnił, iż po wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie odszkodowania starosty w sprawie p. Śliwickiego, podtrzymanej przez wojewodę powinno zostać wydane odszkodowanie skarżącemu, natomiast środki zostały wypłacone dopiero po dwóch latach.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że gmina skorzystała z przysługującego prawa odwoławczego, tj. została złożona skarga do Sądu Administracyjnego. Kierownik wyjaśnił, że 6 dni po otrzymaniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.05.2012, odszkodowanie zostało wypłacone.
Pan Wiekierak przedstawił Komisji czynności podejmowane przez urząd w niniejszej sprawie.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Krzysztof Kocikowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radny Bronisław Balcerowski i kierownik Andrzej Wiekierak.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina  zapytała co rozumieć przez wstrzymanie przez Wojewodę wykonania decyzji Starosty?
Pan Wiekierak wyjaśnił, że wstrzymanie postępowania przez Wojewodę oznacza wstrzymanie wykonania decyzji Starosty, tj. zawartego w niniejszej decyzji wypłacenia odszkodowania.
Ponownie członkowie komisji nawiązali dyskusję na powyższy temat.
 
Radna Marlena Witkowska - Rypina zawnioskował o 5  minut przerwy w celu przeanalizowania przedstawionych wyjaśnień, które budzą jej wątpliwości.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, że według niego sprawa jest jasna i nie jest władny podważać decyzji wojewody, która wstrzymała postępowanie.
Kierownik Andrzej Wiekierak ponownie wyjaśnił, że po skorzystaniu z prawa odwołania i otrzymaniu ostatecznego wyroku NSA podtrzymującego decyzję Starosty, urząd wypłacił odszkodowanie należne p. Śliwickiemu.
Radny Bronisław Balcerowski poprosił o przygotowanie harmonogramu spłat odszkodowań.
Radna Marlena Witkowska – Rypina zaznaczyła, że gmina nie musiała składać odwołania i można było wypłacić odszkodowanie Panu Śliwickiemu zgodnie z ostateczną decyzją Starosty. Skutkiem dalszego toku postępowań było naliczeniem odsetek.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poinformował, że przesuwa termin rozpatrzenia skargi do czasu zasięgnięcia opinii prawnej w niniejszej sprawie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała o możliwości zasięgnięcia opinii prawnej organu, który wydał przedmiotową decyzję, a mianowicie od Wojewody.
 
Ad.3.
 
Komisja ustaliła następujący plan pracy na IV kwartał 2012 roku:
październik 2012
a) przetargi na wykonanie projektów szkół w Cielu i Przyłękach:
b) przetargi ogłoszone i rozstrzygnięte w bieżącym roku na realizację inwestycji drogowych. Wykonane projekty i ich realizacja;
c) przesunięcie terminu rozpatrzenia skargi p. Śliwickiego do chwili otrzymania opinii prawnej wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
listopad 2012 
a)odszkodowania za przejęte grunty. Ilość toczących się spraw oraz ich rozstrzygnięcia na korzyść i niekorzyść gminy.
grudzień 2012
a)analiza propozycji składanych do budżetu Gminy przez kluby sportowe. 
 
Ad.4.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina przytoczyła problem nie umieszczenia terminów zebrań wiejskich w sołectwach.
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię podziału środków sołeckich.
Radny Krzysztof Kocikowski odnośnie opinii prawnej w sprawie p .Śliwiciego zaznaczył, że można także wystąpić do Radcy Prawnego z urzędu gminy.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poinformował o najbliższym spotkaniu w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu dnia 20.09.2012 w celu zakończenia kontroli.
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 

Wytworzył: Natalia Sadłowska (1 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 listopada 2012, 08:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij