Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 listopada 2012 roku, od godz. 14:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 listopada 2012 roku, od godz. 14:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności, oraz  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Odszkodowania za przejęte grunty – ilość toczących się spraw oraz ich rozstrzygnięcia na korzyść i niekorzyść gminy.
2. Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wręczył członkom komisji pisemne zestawienie spraw, dotyczących odszkodowań za przejęte przez gminę grunty.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał jaka kwota w roku ubiegłym była przeznaczona na przedmiotowe odszkodowania?
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że dysponuje wielkościami odszkodowań za rok bieżący w związku z gruntami przejętymi w drodze specustawy jak i w drodze podziału nieruchomości zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami,  a mianowicie:
Na rzecz osób fizycznych 2.246.500 złNa rzecz osób prawnych 231.981 zł ( w tym Lasy Państwowe i Ziemiopłody)
Kierownik poinformował również, że decyzje ustalające wysokość odszkodowań za przejęte grunty w drodze specustawy na łączną kwotę 2.444.000 zł, znajdują się II instancji w związku z odwołaniem się gminy od wysokości niniejszych odszkodowań.
Radny Robert Baranowski zważył na wysokość odszkodowania w kwocie 27.000 zł za działkę o powierzchni 96m, gdzie większe działki przejmowane są za mniejsze kwoty.
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że wysokość odszkodowania zależna jest również od składników majątkowych nieruchomości, które są także przejmowane przez gminę, np. płoty, krzewy, itp.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy są jakieś decyzje odszkodowawcze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym?
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że nie ma żadnych decyzji w WSA, tylko te u Wojewody.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał, jaka kwota została zabezpieczona przez gminę na odszkodowania w przyszłym roku?
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej wyjaśnił, że wnioskował o 5 mln złotych, lecz pewnie ostateczna wysokość tych środków będzie wynosić ok. 2 mln złotych.
 
Obecni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dyskutowali w przedmiocie odszkodowań za przejęte pod drogi grunty.
 
 
 
Ad. 2.
 
Radny Bronisław Balcerowski poprosił o skargę p. Ewertowskiej w celu zapoznania się z jej treścią.
Pani Natalia Zielińska poinformowała, że w sprawie niniejszej skargi zostało wystosowane pismo w celu uzupełnienia pełnomocnictwa, na które powołuje się adwokat reprezentujący skarżącą.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła wątek braku projektu uchwały zmieniającej plan pracy Komisji Rewizyjnej w związku z wnioskiem o kontrolę wydatkowania środków sołeckich.
Pani Natalia Zielińska wyjaśniła, że zarówno wniosek o kontrolę wydatkowania środków sołeckich jak i środków za gazetę „Głos Białych Błot” są wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej, która nie musi być zlecona komisji uchwałą.
Radna Witkowska-Rypina zaproponowała, aby na posiedzenia komisji zapraszać kolejno sołtysów w celu wyjaśnień, dotyczących poszczególnych środków.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poinformował, że w grudniu chce zrealizować program zawarty w planie pacy Komisji, tj. analizę wydawania środków przez kluby sportowe oraz kontrolę wydatkowania środków przeznaczonych na wydawanie pisma „Głos Białych Błot”. Przewodniczący zaproponował terminy najbliższych posiedzeń, tj. 03.12 oraz 06.12 br. Pan Kieroński wyraził także aprobatę, dotyczącą propozycji radnej M. Witkowskiej-Rypiny w sprawie wydatkowania środków sołeckich.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła, aby uprzedzić sołtysów o przygotowanie dokumentów jeżeli środki sołeckie zostały wydatkowane przez inne instytucje niż Urząd Gminy. Radna poruszyła również kwestię złożonej interpelacji w sprawie umieszczania reklam przedsiębiorców, poinformowała, że z odpowiedzi Wójta wynika, że p. Zwolińska uiszcza jedynie 350 zł za wynajem sali, a do urzędu nie wpływają z tego tytułu żadne środki.
Przewodniczący Andrzej Kieroński wyjaśnił, że harmonogram komisji z udziałem sołtysów zostanie ustalony w miesiącu grudniu.
 
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (26 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 listopada 2012, 08:58:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896