PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 stycznia 2015 r., o godz. 13:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 stycznia 2015 r., o godz. 13:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1. Sprawy bieżące i organizacyjne.
Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie propozycji do planu pracy na I kwartał 2015 r.
Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował ujęcie w planie pracy na I kwartał następujących zagadnień:
Zbadanie zasadności wydatków na budowę chodnika w Trzcińcu w 2014 r.;
-Skontrolowanie stanu zadłużenia ZWiUK;
-Zbadanie sprawy przedłużenia linii 92 do Łochowa, kto podjął decyzję, jakie były wstępne wyliczenia kosztów.
Wniosek radnego Rafała Barsukiewicza został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wydłużenie linii 91 do Kruszyna Krajeńskiego do ulicy Lipowej.

Protokołowała:

Magdalena Maison
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 07:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337