PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 maja 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 maja 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków sołeckich miejscowości Łochowo.

Ad.1. Wydatkowanie środków sołeckich miejscowości Łochowo.
Komisja zapoznała się z uchwałą w sprawie podziału środków sołeckich w miejscowości Łochowo na 2014 r. oraz z fakturami. Radni mieli uwagi co do trzech faktur tj.:
-dot. zakupu pralki dla Zespołu Szkół w  Łochowie;
-dot. zakupu kijków do Nordic Walking;
-dot. zakupu kompletów sportowych.
Komisja zdecydowała wystosować pismo ww. sprawie do sołtysa Łochowa.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (26 maja 2015, 09:02:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415