PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 czerwca 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 czerwca 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności.

Na posiedzeniu nieobecna była radna Anna Zawidzka

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Absolutorium.

Ad.1. Absolutorium.
Przewodnicząca Komisji poprosiła poszczególnych członków Komisji o zajęcia stanowiska w sprawie absolutoriom.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że zadłużenie gminy jest bardzo duże i ze względu na to nie powinno się udzielić absolutorium.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że absolutorium powinno się ściśle odnosić do wykonania budżetu gminy, które nie odbiega od założeń do budżetu. Ponadto opinia RIO w sprawie wykonania budżetu jest pozytywna.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że poprzedni Wójt nie przygotował umów dotyczących wywozu śmieci na 2015 r. Ponadto w 2015 r. „rozdmuchano” linie autobusowe, zwłaszcza linię 92 i organizowane  imprezy nie za bardzo  potrzebne.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że podjęcie uchwały o absolutorium w roku 2015  niczym nie skutkuje i dodał, że jest za udzieleniem absolutorium.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium:
- radny Krzysztof Kowalewski był „za” udzieleniem absolutorium;
- radny Rafał Barsukiewicz był „przeciw” udzieleniu absolutorium;
-radna Wiesłkawa Suszek była „za” udzieleniem absolutorium;
- radna Anna Zawidzka była nieobecna na komisji.
Komisja stosunkiem głosów 2 „za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 3 obecnych radnych przegłosowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2014 rok.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2015, 09:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370