PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Wydatkowanie środków soleckich za 2014 r.

Ad.1. Wydatkowanie środków soleckich za 2014 r.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z kserokopiami faktur dostępnymi w Biurze Rady. Wobec wątpliwości co do niektórych wydatków sołeckich Przewodnicząca Komisji wystosowała pisma do Kierownika Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu, Dyrektora Gminnego centrum Kultury, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Referatu Inwestycji i Skarbnika Gminy o złożenie na piśmie wyjaśnień ww. sprawach.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2015, 09:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444