PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności .
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.
Na Komisji nieobecna była radna Anna Zawidzka

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola wydatkowania środków sołeckich miejscowości Łochowo za lata 2010-2014 r.

Ad.1. Kontrola wydatkowania środków sołeckich miejscowości Łochowo za lata 2010-2014 r.
Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek sołtysa Sławomira Ruge dotyczący ww. kontroli. Następnie poinformowała, iż rozmawiała ze Skarbnikiem Gminy, która poinformowała, że faktury dotyczące lat 2010-2014 r. znajdują się w archiwum. Biorąc powyższe pod uwagę Przewodnicząca Komisji poprosiła o przygotowanie na początek uchwał zebrań wiejskich dotyczących podziału środków sołeckich.
Po wstępnej analizie Komisja zwróciła się na piśmie do Skarbnika Gminy o przygotowanie na kolejne spotkanie Komisji niektórych faktur dot. wydatkowania środków sołeckich.
Przewodnicząca Komisji zapoznała Komisję z wnioskiem Stowarzyszenia Działkowców z Białych Błot. - Komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek o nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376