Protokół z kontroli Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Protokół  
z dnia 18.01.2016r.
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach


Na podstawie uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej Gminnego Centrum Kultury w zakresie:

1. Zgodność z planem finansowym wydatkowania środków przez Gminne Centrum Kultury na Święto Gminy w 2015r.

Komisja dokonała kontroli faktur dotyczących wydatkowanych środków na Święto Gminy 
w 2015r. Wydatkowane środki były zgodne i zasadne w kwocie :
49.151,85 zł
Z informacji Pani Lucyny Krasulak, Skarbnik Gminy Białe Błota wynika iż :
 środki sołeckie przekazane do GCK           -             19.683 zł
 środki GCK     -             10.000 zł
 budżet Gminy uchwała z dn 27.01.2015r   -              20.000 zł
(15.01.2015r posiedzenie wszystkich komisji głosowanie 14 za 1przeciw)

2. Zgodność wypłaty zasiłków chorobowych z budżetu Gminnego Centrum Kultury.

Z informacji uzyskanej przez Pana Jarosława Zwolińskiego, Dyrektora GCK wynika iż wypłata zasiłku chorobowego nie nastąpiła. GCK zobowiązane zostało do wypłaty wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, które finansowane jest ze środków pracodawcy. Zgodnie z decyzją ZUS zostało wypłacone wynagrodzenie (nie zasiłek chorobowy). Obecnie na prośbę GCK przeprowadzana jest ponowna weryfikacja sprawy. Konieczność realizacji powyższej wypłaty ze środków pracodawcy zostanie potwierdzona. W sytuacji odmiennego rozstrzygnięcia i przyznania zasiłku chorobowego powstanie nadpłata względem uprawnionego pracownika, która zostanie rozliczona w terminie wypłaty najbliższego wynagrodzenia po otrzymaniu decyzji ZUS.

3. Prawidłowość zlikwidowania części księgozbioru Gminnego Centrum Kultury.

Zlikwidowanie części księgozbioru było zasadne ponieważ:
- część księgozbioru uległa dezaktualizacji oraz zajmowała dużą powierzchnię biblioteczną (zbiory powinny zawierać aktualne pozycje biblioteczne, co jest możliwe jeśli coroczna selekcja będzie prowadzić do wymiany księgozbioru),
-  ponadto część księgozbioru stanowiły książki zniszczone.

Załączniki do protokołu - do wglądu w Biurze Rady Gminy :
-  kopie faktur wydatkowanych środków na święto Gminy,
-  kopie protokołów zlikwidowanego księgozbioru.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (17 lutego 2016, 08:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382