PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy bieżące .

Ad.1. Sprawy bieżące .

Komisja zapoznała się z artykułem Gazety Powiat w sprawie sytuacji w WTZ, a  radny Rafał Barsukiewicz przeczytał  protokoły  pokontrolne w sprawie funkcjonowania WTZ. Z kolei radny Krzysztof Kowalewski poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wystąpi z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 12:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144