PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 kwietnia 2016 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 kwietnia 2016 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy bieżące .

Ad.1. Sprawy bieżące .
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca gminy, który złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli problemowej. Kontrola została zlecona Komisji uchwalą Rady Gminy w dniu 26.01.2016 r. Sprawa dotyczy radnego Jacka Grzywacza, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zdecydowała o wystosowanie pisma ww. sprawie do radnego, Skarbnika Gminy i Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, celem wyjaśnienia zarzutów przedstawionych w piśmie.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 12:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129