PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 września 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 września 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola sprzedaży działek za 2016 r. 

Ad.1. Kontrola sprzedaży działek za 2016 r. 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił wykaz mienia, które są przedmiotem obrotu.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał czy są jakieś zasady typowania nieruchomości do sprzedaży.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że często są to działki, które nie zostały sprzedane kilka lat temu.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy istnieje możliwość wglądu do danych nabywców, żeby wykluczyć możliwość skupowania przez jedną osobę gruntów.
Przewodnicząca Komisji poruszyła sprawę sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych.
Kierownik Andrzej Wiekierak  wyjaśniła zasady sprzedaży ww. gruntów i poinformował, że są to najczęściej działki w Murowańcu.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że chciałby, żeby zaraz po uchwaleniu budżetu były wytypowane działki do sprzedaży w danym roku budżetowym.
Kierownik Andrzej Wiekierak na kolejne posiedzenie Komisji zobowiązał się do przygotowania niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kontroli i listy nabywców, którym sprzedano działki bez wskazania ich imienia i nazwiska.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 września 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 13:30:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151