Protokół z dnia 12.10.2016 r. zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach .


Na podstawie uchwały nr RGK.0007.92.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej Komisja Rewizyjna przeprowadziła  kontrolę problemową działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie   sprzedaży w 2016 r. działek gminnych
Czynności kontrolnych dokonano w dniach:  07.09.2016 r. i 28.09.2016 r.

Kontrolą objęto:
1. procedurę sprzedaży gminnych działek w 2016 r.


Kontrolujący zapoznał się z operatami szacunkowymi oraz protokołami z postepowań przetargowych


W wyniku kontroli kontrolujący ustalił, co następuje :
Działalność Wójta Gminy Białe Błota w zakresie sprzedaży działek oparta była na operatach szacunkowych i była zasadna, a także zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.


Zalecenia pokontrolne:
Kontrolujący zaleca, aby Wójt Gminy  Białe Błota na początku każdego roku budżetowego zamieszczał na stronach internetowych gminy www.bialeblota.pl i na www.bip.bialeblota.pl  wykaz działek, które w danym roku mają zostać wystawione do sprzedaży. Ma to przyczynić się do wzrostu zainteresowania zakupem takich gruntów  

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (11 stycznia 2017, 08:52:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130