PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 września 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 września 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz inspektor Anna Bączkowska.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola wydatkowanych środków budżetowych klubów sportowych za 2015 rok. 
2. Sprawy bieżące.


Ad.1. Kontrola wydatkowanych środków budżetowych klubów sportowych za 2015 rok.
 
Inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że w 2015 r. odbyły się 2 konkursy w jednym do podziału została przeznaczona kwota 145 000 zł, a w drugim konkursie dodatkowym 10 000 zł. Dodała, że kluby w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania muszą przedstawić sprawozdanie z wydatkowania środków budżetowych.
Komisja zapoznała się z dokumentami dostarczonymi przez pracownika Urzędu Gminy.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 września 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (23 stycznia 2017, 08:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152