Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 maja 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

Protokół 
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 maja 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy oraz informatyk Marek Jakubowski, radca prawny Urzędu Gminy pani Edyta Ksobiak, pani Anna Antoszak i redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Na komisji nieobecny był radny Rafał Barsukiewicz.

Porządek posiedzenia:
1. Skargi.
2. Sprawy bieżące

Ad.1. Skargi.

- skarga na kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w sprawie braku strony internetowej BIP.
Przewodnicząca komisji zapytała pana Marka Jakubowskiego informatyka Urzędu Gminy Białe Błota jak wygląda to od strony technicznej, czy strona BIP ZAZu może być podstronę BIPu Urzędu Gminy?
Informatyk Marek Jakubowski poinformował, że istnieje możliwość utworzenia podstrony BIP, ale trzeba by to uregulować w jakiś sposób i wskazać redaktora naczelnego strony. Natomiast, czy aktualna strona internetowa ZAZu wyczerpuje znamiona BIPu to jest to pytanie do pani mecenas.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że chciałaby zobaczyć stronę internetową ZAZu podpięta pod  stronę Urzędu Gminy.
Pani Anna Antoszak powiedziała, że nie ma takiej strony.
Informatyk Marek Jakubowski  powiedział, że przez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy nie ma możliwości wejścia na  stronę internetową Zakładu Aktywności Zawodowej.
Radca Prawny Edyta Ksobiak powiedziała, że urząd spełnia obowiązek  i posiada informacje na swojej stronie na temat swoich jednostek organizacyjnych. Zapytała pana Jakubowskiego czy Zakład Aktywności Zawodowej zwrócił się z pytaniem o możliwość utworzenia takiej podstrony BIP?
Informatyk Marek Jakubowski poprosił o kierowanie w tej sprawie pisma do sekretariatu, bo do niego takie pismo nie wpłynęło. 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że ZAZ musi mieć BIP. Dodała, że jednostka samorządu typu ZAZ nie ma mieć strony internetowej tylko BIP.
Radca Prawny Edyta Ksobiak powiedziała, że strona ZAZu nie wyczerpuje znamion BIPu. Nie ma oficjalnego wniosku o założenie na naszym BIPie podstrony ZAZu dlatego Urząd nie może prowadzić takiej strony. Pan Marek Jakubowski potwierdził, to co powiedziała pani Edyta Ksobiak, ze strona internetowa ZAZu nie wyczerpuje znamion BIP.
Członkowie komisji uznali skargę za zasadną.

- skarga na Wójta Gminy dot. służebności drogi. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że skarga wróciła do komisji ze starostwa.
Komisja ponownie zapoznała się z dokumentacją w sprawie i zdecydowała przełożyć rozpatrzeni skargi do czasu złożenia wyjaśnień w sprawie przez kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

Ad.2 Sprawy bieżące.

Pani Anna Antoszak zapytała się czy skarga na Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu została rozpatrzona. Wobec potwierdzenia, że tak stwierdziła że strony ŚDS w Cielu nie można odnaleźć i nie spełnia ona wymogów rozporządzenia.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (17 sierpnia 2017, 12:05:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215