Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 maja 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

Protokół 
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
z dnia 18 maja 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz .

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Absolutorium.

Ad.1. Absolutorium.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami radny Rafał Barsukiewicz przedstawił swoje wątpliwości w sprawie wykonania budżetu za 2016 r. Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji na dzień 24.05.2017 r.
Na koniec spotkania przybył Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz i zwrócił się do członków komisji, aby ze względu na fakt, że pani przewodnicząca złożyła rezygnację , komisja rozwiązła ten temat albo we własnym gronie albo w szerszym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (17 sierpnia 2017, 12:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133