O g ł o s z e n i e Wójta Gminy Białe Błota

O g ł o s z e n i e
 
 
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Białe Błota  


informuje, że na dzień 12 maja 2009 r. był wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na zbycie następujących nieruchomości gruntowych,
1. położonych w Murowańcu,
- działka nr 115/10 o pow. 0,1043 ha, cena wywoławcza : 127.246,00 zł,
- działka nr 115/11 o pow. 0,1361 ha, cena wywoławcza :  166.042,00 zł 
2. położonych w Kruszynie Krajeńskim.
- działka nr 34/8 o pow. 0,0957 ha,  cena wywoławcza :  57.420,00 zł 
- działka nr 34/9 o pow. 0,0814 ha,  cena wywoławcza :  48.840,00 zł 
- działka nr 34/10 o pow. 0,0818 ha, cena wywoławcza : 49.080,00 zł 
 
Nie dokonano żadnej wpłaty wadium. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gromski (18 maja 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (18 maja 2009, 09:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023