O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Białe Błota

O G Ł O S Z E N I E  


                          Wójta Gminy Białe Błota z dnia  22 czerwca 2009  r.
         w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.z 2004 r  Nr 261,  poz. 2603  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota  
 
informuje, że  Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr XXXI/348/2009 z dnia  26 marca  2009 r.  wyraziła zgodę na zbycie, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białych Błotach :
 
 
    działka  nr  475/5  o pow.  0,0107 ha,
    cena działki : 14.600,00 zł  (słownie : czternaście tysięcy sześćset złotych)
   
 
Ogłoszenie  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od
22 czerwca  do  13 lipca  2009 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr  z 2004 r., Nr 261 poz.2603 ze zm. ) upływa z dniem 3 sierpnia 2009 r..
     

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gromski (22 czerwca 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (22 czerwca 2009, 11:34:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1955