O g ł o s z e n i e - Wójt Gminy Białe Błota

O g ł o s z e n i e                                                                  
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.)


Wójt Gminy Białe Błota
 
informuje, że na dzień 19 czerwca 2009 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota
był wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Łochowie :
 
 
1. działki nr 224/16 o pow. 0,1031 ha,

 -     cena wywoławcza działki : 134.030,00 zł,
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium,
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym,
 
2. działki nr 224/17 o pow. 0,1048 ha,

 -     cena wywoławcza działki : 136.240,00 zł,
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium,
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym,
 
3. działka nr 224/18 o pow. 0,0661 ha,
     -     cena wywoławcza działki :  85.930,00 zł, 
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium,
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym,
 
4. działki nr 224/19 o pow. 0,0669 ha,
     -     cena wywoławcza działki :  86.970,00 zł,   
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium,
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym,
 
5. działki nr 224/20 o pow. 0,0650 ha,
-         cena wywoławcza działki :  84.500,00 zł, 
-         nie dokonano żądnej wpłaty wadium,
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym,
 
6. działka nr 224/21 o pow. 0,1859 ha,
-         cena wywoławcza działki : 223.080,00 zł,
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium,  
-     przetarg zakończony wynikiem negatywnym.
 
 
Białe Błota, 2009-06-22
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gromski (22 czerwca 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (22 czerwca 2009, 12:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2115