OGŁOSZENIE - WYKAZ


O G Ł O S Z E N I E  
Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 sierpnia 2009  r.
 
         w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z  2004 r., Nr 261,  poz. 2603  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
informuje, że Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr XXXIII/376/2009 z dnia 28 maja 2009 r. przyznała pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota, zgodnie z poniższym wykazem :
 
1.      Łochowo, ul. Szosa Nakielska 14,
- nieruchomość nr 559 o pow. 0,1175 ha, zapisana w KW 83248,            
              zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o ośmiu lokalach mieszkalnych,
 

Kruszyn Krajeński, ul. Lipowa 5, - nieruchomość nr 490/7 o pow. 0,2439 ha, zapisana w KW 107299,
              zabudowana parterowym budynkiem o trzech lokalach mieszkalnych,
    

Białe Błota, ul. Betonowa 4, - nieruchomość nr 45/84 o pow. 0,2071 ha, zapisana w KW 98047,
  zabudowana budynkiem mieszkalnym-blokiem o 22 lokalach mieszkalnych,
     

Białe Błota, ul. Betonowa 2, - nieruchomość nr 45/64 o pow. 0,2385 ha, zapisana w KW 97413,
  zabudowana budynkiem mieszkalnym- blokiem o  40 lokalach mieszkalnych,
  
Rada Gminy Białe Błota wyraziła zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy Białe Błota bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w wymienionych budynkach na rzecz najemców tych lokali w wysokości  98 %  ceny lokalu w terminie do 3112.2011 r.
Bonifikaty w wysokości 98 % udziela się również do ceny udziału w prawie własności gruntu, lub w przypadku, gdy udział obejmuje prawo wieczystego użytkowania, do pierwszej opłaty z tego tytułu. 
 
Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w dniach od 19 sierpnia do 9 września 2009 r.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zm.) upływa z dniem
30 września 2009 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (19 sierpnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (19 sierpnia 2009, 09:56:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2102