OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

O g ł o s z e n i e                                    
                             
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
 
 
Wójt Gminy Białe Błotainformuje, że na dzień  29 września 2009 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota
był wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przyłęki oznaczonych jako:
 
 
1. działka nr 148/1 o pow. 0,0816 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 48.960,00 zł,
-         dopuszczono do przetargu 5 osób
-         najwyższą kwotę zaoferował Pan Waldemar Pinkoś 49.450,00 zł,
 
2. działka nr 148/2 o pow. 0,0719 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 43.140,00 zł,
-         dopuszczono do przetargu 8 osób
-         najwyższą kwotę zaoferował Pan Janusz Zdunek 72.000,00 zł,
 
3. działka nr 148/3 o pow. 0,0715 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 42.900,00 zł,
-         dopuszczono do przetargu 9 osób
-         najwyższą kwotę zaoferował Pan Rafał Kochanowski 58.820,00 zł,
-          
4. działka nr 148/4 o pow. 0,0669 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 40.140,00 zł,
-         dopuszczono do przetargu 8 osób
-         najwyższą kwotę zaoferował Pan Sebastian Kamiński 58.000,00 zł,
 
5. działka nr 148/5 o pow. 0,2811 ha
    -   cena wywoławcza działki : 143.361,00 zł
    -   nie dokonano żadnej wpłaty wadium
    -   przetarg zakończony wynikiem negatywnym

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (9 października 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (9 października 2009, 14:28:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044