OGŁOSZENIE - PRZETARG

O g ł o s z e n i e                                                                  
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z poźn.zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
informuje, że dzień 16 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota
był wyznaczony termin przetargów nieograniczonych na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych  położonych w Łochowicach :
 
  1.    nr 197 o pow. 0,1063 ha, cena wywoławcza :      87.166,00 zł
  2.    nr 198 o pow. 0,1421 ha, cena wywoławcza :    110.838,00 zł
  3.    nr 199 o pow. 0,0739 ha, cena wywoławcza :      57.642,00 zł
  4.    nr 200 o pow. 0,1105 ha, cena wywoławcza :      86.190,00 zł
  5.    nr 201 o pow. 0,0835 ha, cena wywoławcza :      68.470,00 zł
  6.    nr 202 o pow. 0,0663 ha, cena wywoławcza :      51.714,00 zł
  7.    nr 203 o pow. 0,0800 ha, cena wywoławcza :      62.400,00 zł
  8.    nr 204 o pow. 0,0766 ha, cena wywoławcza :      62.812,00 zł
  9.    nr 205 o pow. 0,0775 ha, cena wywoławcza :      60.450,00 zł
10.    nr 206 o pow. 0,0824 ha, cena wywoławcza :      64.272,00 zł
11.    nr 207 o pow. 0,0724 ha, cena wywoławcza :      56.472,00 zł
12.    nr 208 o pow. 0,0738 ha, cena wywoławcza :      57.564,00 zł
13.    nr 209 o pow. 0,0714 ha, cena wywoławcza :      55.592,00 zł
14.    nr 210 o pow. 0,0651 ha, cena wywoławcza :      50.778,00 zł
15.    nr 211 o pow. 0,1170 ha, cena wywoławcza :      95.940,00 zł
16.    nr 212 o pow. 0,1674 ha, cena wywoławcza :    122.202,00 zł
17.    nr 213 o pow. 0,1317 ha, cena wywoławcza :    102.726,00 zł
 
 
 
-          nie dokonano żadnej wpłaty  wadium,
-          przetargi zakończone wynikiem negatywnym.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
 
  1.  działki nr   197    o  pow. 0,1063 ha,   
       cena wywoławcza działki :   87.166,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto
       sześćdziesiąt sześć złotych),
  2.  działki nr   198    o  pow. 0,1421 ha,   
       cena  wywoławcza działki :  110.838,00 zł (sto dziesięć tysięcy osiemset 
       trzydzieści osiem złotych),
  3.  działki nr   199    o  pow. 0,0739 ha,   
       cena wywoławcza działki :   57.642,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 
       czterdzieści dwa złote),
  4.  działki nr   200    o  pow. 0,1105 ha,   
       cena wywoławcza  działki :  86.190,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto
       dziewięćdziesiąt  złotych),
  5.  działki nr   201    o  pow. 0,0835 ha,   
       cena wywoławcza działki :   68.470,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta
       siedemdziesiąt  złotych),
  6.  działki nr   202    o  pow. 0,0663 ha,   
       cena wywoławcza działki :  51.714,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset 
       czternaście złotych),
  7.  działki nr    203    o  pow. 0,0800 ha,   
       cena wywoławcza działki :   62.400,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta
       złotych),
  8.  działki nr    204    o  pow. 0,0766 ha,   
       cena wywoławcza działki :   62.812,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset 
       dwanaście złotych).
  9.  działki nr    205    o  pow. 0,0775 ha
       cena wywoławcza działki :   60.450,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt
       złotych),
10.  działki nr    206    o  pow. 0,0824 ha,   
       cena wywoławcza działki :   64.272,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście 
       siedemdziesiąt dwa złote),
11.  działki nr    207    o  pow. 0,0724 ha,   
       cena  wywoławcza działki :   56.472,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta
       siedemdziesiąt dwa złote),
12.  działki nr    208    o  pow. 0,0738 ha,   
       cena wywoławcza działki :   57.564,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset  
       sześćdziesiąt cztery złote),
 13.  działki nr   209    o  pow. 0,0714 ha,    
       cena wywoławcza  działki :  55.592,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset
       dziewięćdziesiąt  dwa złote),
 14. działki nr    210    o  pow. 0,0651 ha,   
       cena wywoławcza działki :   50.778,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset 
       siedemdziesiąt  osiem złotych), 
 15. działki nr    211    o  pow. 0,1170 ha,   
       cena wywoławcza działki :    95.940,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
       dziewięćset czterdzieści złotych),
 16. działki nr    212    o  pow. 0,1674 ha,   
       cena wywoławcza działki :   122.202,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście
       dwa złote),
 17. działki nr    213    o  pow. 0,1317 ha,   
       cena wywoławcza działki :   102.726,00 zł (sto dwa tysiące siedemset 
       dwadzieścia sześć złotych).
  
 
Przetarg odbędzie się dnia  16 listopada 2009 roku  o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  9 listopada 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (13 października 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (13 października 2009, 09:04:22)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (25 listopada 2009, 15:37:00)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1865

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij