Przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, położonych w Kruszynie Kraj.

 O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Kruszynie Kraj. zapisanych w KW BY1B/00094198/6 :


 
 
 1. działki nr   531/11 o pow.  0,1230 ha,
     cena wywoławcza  działki :  98.400,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta
     złotych),
 2. działki nr   531/12 o pow.  0,1226 ha,
     cena wywoławcza działki :  98.080,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt
     złotych),
 3. działki nr   531/13 o pow. 0,1239 ha,
     cena wywoławcza  działki :  99.120,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto
      dwadzieścia  złotych),
 4. działki nr   531/14 o pow. 0,0732 ha,
     cena wywoławcza działki :   58.560,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
     sześćdziesiąt  złotych),
 5. działki nr   531/15 o pow. 0,0735 ha,
     cena wywoławcza działki :   58.800,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset
     złotych),
 6. działki nr   531/16 o pow. 0,0733 ha,
     cena wywoławcza działki :   58.640,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
     czterdzieści złotych złotych),
 7. działki nr   531/18 o pow. 0,0995 ha,
     cena wywoławcza działki :   79.600,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
     złotych),
 8. działki nr   531/19 o pow. 0,1074 ha,
     cena wywoławcza  działki :  85.920,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
     dwadzieścia złotych),
 9. działki nr   531/21 o pow. 0,1008 ha,
     cena wywoławcza działki :   80.640,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset
     czterdzieści  złotych),
10.działki nr   531/22 o pow. 0,1111 ha,
     cena wywoławcza działki :   88.880,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset      
     osiemdziesiąt złotych),
11.działki nr   531/23 o pow. 0,1008 ha,
     cena wywoławcza działki :   80.640,00 zł (osiemdziesiąt  tysięcy sześćset
     czterdzieści złotych),
12.działki nr   531/24 o pow. 0,1112 ha,
     cena wywoławcza działki :   88.960,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 
     sześćdziesiąt złotych),
13.działki nr   531/26 o pow. 0,1008 ha,
     cena wywoławcza działki :   80.640,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści
     złotych),
14.działki nr   531/27 o pow. 0,1112 ha,
     cena wywoławcza działki :   88.960,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 
     sześćdziesiąt złotych).
 
Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia 2010 roku  o godz. 10.00,  
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  19 stycznia 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (18 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (18 grudnia 2009, 11:17:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3355