Przetarg Łochowice, Kruszyn Krajeński

O G Ł O S Z E N I E
 
                              W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
I.  Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
  1.  działki nr   175    o  pow. 0,0898 ha,   
       cena wywoławcza działki :   58.370,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 
       siedemdziesiąt złotych),
  2.  działki nr   176    o  pow. 0,0834 ha,   
       cena  wywoławcza działki :   54.210,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście
       dziesięć złotych),
  3.  działki nr   179    o  pow. 0,0702 ha,   
       cena wywoławcza działki :   45.630,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy sześćset
       trzydzieści  złotych),
  4.  działki nr   180    o  pow. 0,0741 ha,   
       cena wywoławcza działki :  48.165,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy sto 
       sześćdziesiąt pięć złotych),
 
II.  Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Kruszynie Kraj. zapisanych w KW BY1B/00094198/6 :
 
  1.  działki nr   531/5   o  pow. 0,1273 ha,   
       cena wywoławcza działki :    82.745,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset     
       czterdzieści  pięć złotych),
  2.  działki nr   531/6   o  pow. 0,1247 ha,   
       cena wywoławcza działki :    81.055,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt   
       pięć złotych),
  3.  działki nr   531/7    o  pow. 0,1243 ha,
       cena wywoławcza działki :    80.795,00 zł (osiemdziesiąt  tysięcy siedemset
       dziewięćdziesiąt pięć złotych),
  4.  działki nr    531/8   o  pow. 0,1240 ha,
       cena wywoławcza działki :    80.600,00 zł(osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych)   
  5.  działki nr    531/9   o  pow. 0,1236 ha,   
       cena  wywoławcza działki :    80.340,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści    
       złotych),
   6. działki nr    531/10 o  pow. 0,1233 ha,   
       cena wywoławcza działki :     80.145,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści pięć
       złotych).  
 
 
Przetarg odbędzie się dnia   5 maja 2010 roku : poz. I  o godz. 10.00, poz. II, godz.12.00
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  29 kwietnia 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (26 marca 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (29 marca 2010, 08:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2416