Przetarg w Łochowicach lipiec 2010

                                               O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
 
 1.  działki nr   175    o  pow. 0,0898 ha,   
      cena wywoławcza działki :   58.370,00 zł  (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta
      siedemdziesiąt złotych)  +  22%  VAT,
 2.  działki nr   179    o  pow. 0,0702 ha,   
      cena wywoławcza działki :   45.630,00 zł  (czterdzieści pięć tysięcy sześćset 
      trzydzieści złotych)  + 22% VAT,
 3.  działki nr   180    o  pow. 0,0741 ha,   
      cena wywoławcza  działki :   48.165,00 zł  (czterdzieści osiem tysięcy sto
      sześćdziesiąt  pięć złotych)  + 22% VAT,
 4.  działki nr   181    o  pow. 0,0751 ha,   
      cena wywoławcza działki :   48.815,00 zł  (czterdzieści osiem tysięcy osiemset  
      piętnaście  złotych)  + 22% VAT,
 5.  działki nr   183    o  pow. 0,0887 ha,   
      cena wywoławcza działki :   57.655,00 zł  (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset  
      pięćdziesiąt  pięć złotych),
  6. działki nr   184    o  pow. 0,0798 ha,   
      cena wywoławcza działki :  51.870,00 zł  (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset        
      siedemdziesiąt  złotych)  + 22% VAT, 
  7. działki nr   185   o pow. 0,1064 ha,
      cena wywoławcza działki :  69.160,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto
      sześćdziesiąt złotych)  + 22% VAT,,
  8. działki nr   186    o  pow. 0,0897 ha,   
      cena wywoławcza działki :  58.305,00 zł  (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć
      złotych)  + 22% VAT,
  9.  działki nr  187     o  pow. 0,0837 ha,   
      cena wywoławcza działki :  54.405,00 zł  (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć
      złotych)  + 22% VAT,
10. działki nr   188    o  pow. 0,0848 ha,   
      cena wywoławcza  działki :   55.120,00 zł  (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia
      złotych)  + 22 % VAT,
11. działki nr   189    o  pow. 0,0906 ha,   
      cena wywoławcza działki :   58.890,00 zł  (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset 
      dziewięćdziesiąt złotych)  + 22% VAT,
 12. działki nr   191    o  pow. 0,1064 ha,   
      cena wywoławcza działki :   69.160,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto
      sześćdziesiąt złotych)  + 22% VAT,
 13. działki nr   193    o  pow. 0,0666 ha,   
      cena wywoławcza działki :   58.305,00 zł  (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć          
      złotych)  + 22% VAT,
 14. działki nr   194    o  pow. 0,0937 ha,   
      cena wywoławcza działki :   60.905,00 zł  (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć
      złotych)  + 22% VAT,
15. działki nr   195    o  pow. 0,0694 ha,   
      cena  wywoławcza działki :   45.110,00 zł  (czterdzieści pięć tysięcy sto dziesięć 
      złotych)  + 22% VAT,
16. działki nr    196   o  pow. 0,0682 ha,
      cena wywoławcza działki :   44.330,00 zł  (czterdzieści cztery tysiące trzysta   
      trzydzieści złotych)  + 22% VAT,
17. działki nr    212   o  pow. 0,1674 ha,
      cena wywoławcza działki :  108.810,00 zł  (sto osiem tysięcy osiemset dziesięć
      złotych)  + 22% VAT.
 
Przetarg odbędzie się dnia  19 lipca 2010 roku  o godz. 10.00,  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  13 lipca 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Załącznik:

Mapka     ScanImage87.jpg (958kB) jpg
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (15 czerwca 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (15 czerwca 2010, 15:27:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1798