Przetarg w Kruszynie Krajeńskim lipiec 2010

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Kruszynie Kraj. zapisanych w KW BY1B/00094198/6 :
 
 
 
 1. działki nr   531/5 o pow. 0,1273 ha,
     cena wywoławcza  działki :  82.745,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset 
     czterdzieści pięć złotych) + 22% VAT,
 2. działki nr   531/6 o pow. 0,1247 ha,
     cena wywoławcza działki :  81.055,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt
     pięć złotych) + 22 % VAT,
 3. działki nr   531/7 o pow. 0,1243 ha,
     cena wywoławcza  działki :  80.795,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy siedemset  
     dziewięćdziesiąt pięć złotych) + 22% VAT,
 4. działki nr   531/8 o pow. 0,1240 ha,
     cena wywoławcza działki :   80.600,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset  złotych) +
     22%VAT,
 5. działki nr   531/9 o pow. 0,1236 ha,
     cena wywoławcza działki :   80.340,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści   
      złotych) + 22% VAT,
 6. działki nr   531/10 o pow. 0,1233 ha,
     cena wywoławcza  działki :  80.145,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści pięć
     złotych)  + 22% VAT,
 7. działki nr   531/11 o pow. 0,1230 ha,
     cena wywoławcza działki :  79.950,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
     pięćdziesiąt złotych)  + 22%VAT,
 8. działki nr   531/12 o pow. 0,1226 ha,
     cena wywoławcza  działki :  79.690,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 
     dziewięćdziesiąt  złotych)  + 22% VAT,
 9. działki nr   531/13 o pow. 0,1239 ha,
     cena wywoławcza działki :   80.535,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści 
     pięć złotych)  + 22% VAT,
10. działki nr   531/14 o pow. 0,0732 ha,
     cena wywoławcza działki :   47.580,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset
     osiemdziesiąt złotych) + 22 % VAT,
11. działki nr   531/15 o pow. 0,0735 ha,
     cena wywoławcza działki :  47.775,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset  
     siedemdziesiąt  pięć złotych) + 22% VAT,
12. działki nr   531/16 o pow. 0,0733 ha,
     cena wywoławcza działki :  47.645,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy sześćset
     czterdzieści  pięć złotych)  + 22% VAT,
13. działki nr   531/19 o pow. 0,1074 ha,
     cena wywoławcza  działki :  69.810,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
     dziesięć złotych)  + 22% VAT.
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się dnia  20 lipca 2010 roku  o godz. 10.00,  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  14 lipca 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Załącznik

Mapka   ScanImage86.jpg (1041kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (15 czerwca 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (15 czerwca 2010, 15:33:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1976