Przetarg Murowaniec, Przyłęki, Kruszyn Krajeński wrzesień 2010

                                                    O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych
położonych :
I.        w Murowańcu :

działki nr 115/10 o pow. 0,1043 ha,       cena wywoławcza działki  :     78.225,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy
      dwieście dwadzieścia pięć złotych),

działki nr 115/11 o pow. 0,1361 ha, cena wywoławcza działki  :   102.075,00 zł (sto dwa tysiące siedemdziesiąt pięć
złotych),
 
II.        w Kruszynie Kraj. :

działki nr 34/8     o pow.  0,0957 ha,          cena wywoławcza działki  :     62.205,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięć
      złotych),

działki nr 34/9     o pow.  0,0814 ha,    cena wywoławcza działki  :     52.910,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
            dziesięć złotych),

działki nr 34/10   o pow. 0,0818 ha,    cena wywoławcza działki  :     53.170,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych),
 
III.          w Przyłękach :

 działki nr 148/5 o pow. 0,2811 ha,               cena wywoławcza działki  :  140.550,00 zł (sto czterdzieści tysięcy pięćset
             pięćdziesiąt złotych).
 
Do wylicytowanej ceny działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
Przetarg odbędzie się dnia 29 września  2010 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 23 września 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Murowaniec.jpg (1036kB) jpg   Kruszyn Krajeński.jpg (526kB) jpg   Przyłęki.jpg (575kB) jpg

 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (25 sierpnia 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (26 sierpnia 2010, 08:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2126