Przetarg Łochowice Murowaniec Kruszyn Krajeński Przyłęki luty 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 
I. w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 1.  działki nr   175    o  pow. 0,0898 ha,   
      cena wywoławcza :   58.370,00 zł (pięćdziesiąt osiem  tysięcy trzysta
      siedemdziesiąt złotych),
 2.  działki nr   187    o  pow. 0,0837 ha,   
      cena  wywoławcza :   54.405,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta
      pięć złotych),
 3.  działki nr   191    o  pow. 0,0813 ha,   
      cena wywoławcza :   52.845,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset
      czterdzieści pięć złotych),
 4.  działki nr   194    o  pow. 0,0937 ha,   
      cena wywoławcza :  60.905,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć
      złotych),
 5.  działki nr   197    o  pow. 0,1063 ha,   
      cena wywoławcza :   69.095,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
      dziewięćdziesiąt pięć złotych),
 6.  działki nr   198    o  pow. 0,1421 ha,   
      cena wywoławcza :   92.365,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta  
      sześćdziesiąt pięć złotych).
 
II.  w Murowańcu, zapisanych w KW BY1B/00050253/0 :
 1.  działki nr 115/10 o pow. 0,1043 ha,
      cena wywoławcza :    78.225,00 zł  (siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście
      dwadzieścia pięć złotych),
 2.  działki nr 115/11 o pow. 0,1361 ha,
      cena wywoławcza :    102.075,00 zł  (sto dwa tysiące siedemdziesiąt pięć
      złotych),
 
III. w Kruszynie Kraj., zapisanych w KW BY1B/ 00073512/1 :
  1. działki nr 34/8 o pow. 0,0957 ha,
      cena wywoławcza :    62.205,00 zł  (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięć 
      złotych),
  2. działki nr 34/9 o pow. 0,0814 ha,
      cena wywoławcza :   52.910,00 zł  (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 
      dziesięć złotych),
  3. działki nr 34/10 o pow. 0,0818 ha,
      cena wywoławcza :   53.170,00 zł  (pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt 
      złotych),
 
IV. w Przyłękach, zapisanej w KW BY1B/00064518/7 :
  1. działki nr 148/5 o pow. 0,2811 ha,
      cena wywoławcza :  140.550,00 zł (sto czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt
      złotych).
 
Do  wylicytowanej ceny działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Przetarg odbędzie się dnia  14 lutego 2011 roku : poz. I : godz. 10.00, poz. II : godz.11.00, poz. III :  11.30,  poz. IV : 12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia   8 lutego 2011 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Łochowice.jpg (958kB) jpg Murowaniec.jpg (1036kB) jpg Kruszyn Krajeński.jpg (526kB) jpg Przyłęki.jpg (575kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (12 stycznia 2011)
Opublikował: Filip Rybacki (12 stycznia 2011, 11:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2183