Przetarg Kruszyn Krajeński kwiecień 2011 r.

O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych
położonych w Kruszynie Kraj., zapisanych w KW 94198 :
 
 1.  działki nr   531/6    o pow. 0,1247 ha,
      cena wywoławcza działki  : 81.055,00 zł  (osiemdziesiąt jeden tysięcy
      pięćdziesiąt pięć złotych), 
 2.  działki nr   531/7    o pow. 0,1243 ha,
      cena wywoławcza działki  : 80.795,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy siedemset
      dziewięćdziesiąt pięć złotych),
 3.  działki nr   531/8    o pow. 0,1240 ha,
      cena  wywoławcza działki  : 80,600,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych),
 4.  działki nr   531/9    o pow. 0,1236 ha,
      cena wywoławcza działki  : 80.340,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści
      złotych),
 5.  działki nr   531/10  o pow. 0,1233 ha,
      cena wywoławcza działki  : 80.145,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści pięć
      złotych),
 6.  działki nr   531/11  o pow. 0,1230 ha,
      cena wywoławcza działki  : 79.950,00 zł  (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
      pięćdziesiąt złotych),
 7.  działki nr   531/12  o pow. 0,1226 ha,
      cena  wywoławcza działki  : 79.690,00 zł  (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
      dziewięćdziesiąt złotych),
 8.  działki nr   531/13  o pow. 0,1239 ha,
      cena wywoławcza działki  :  80.535,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści
      pięć złotych),
 9.  działki nr   531/14  o pow. 0,0732 ha,
      cena wywoławcza działki  : 47.580,00 zł  (czterdzieści siedem tysięcy pięćset
      osiemdziesiąt złotych).
 
Do wylicytowanej ceny działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia  2011 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2011 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Kruszyn Krajeński.jpg (914kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (18 marca 2011)
Opublikował: Filip Rybacki (18 marca 2011, 13:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1789